Apotheker en apotheekorganisatie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WLFM1106
Vaknaam Apotheker en apotheekorganisatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 3
Rooster Schedule generator Ia

Uitgebreide vaknaam Apotheker en apotheekorganisatie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus heeft de student kennis over:
 • de structuur en financiering van de gezondheidszorg;
 • de verschillende zorgverzekeraars, inclusief contracten en overlegstructuren;
 • de bedrijfsvoering van een apotheek, inclusief de samenwerking met externe partijen en kan de student deze kennis in de praktijk toepassen.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • farmaceutische en financiële kengetallen;
 • financieel management in de apotheek;
 • financiering in de gezondheidszorg;
 • de apotheker en de zorgverzekeraar;
 • bedrijfsverzekeringen;
 • personeelsmanagement;
 • kwaliteitszorg en certificering;
 • organisatie van bereidingen
 • ondernemerschap in de apotheek.
Uren per week
Onderwijsvorm ~gecombineerde hoor-/werkcolleges
(Hoor-/werkcolleges: 27 uur (aanwezigheid verplicht))
Toetsvorm ~case portfolio
(Het portfolio omvat de opdrachten die gedurende de cursus gemaakt dienen te worden en wordt beoordeeld op zowel de inhoud als de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.)
Vaksoort master
Docent(en) Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type