Ethiek en Regelgeving

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WLFM1105
Vaknaam Ethiek en Regelgeving
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt zowel in periode Ib als in periode IIb gegeven; zie 'Rooster')
ECTS 3
Rooster Schedule generator Ib, IIb

Uitgebreide vaknaam Ethiek en Regelgeving
Leerdoelen Aan het eind van de cursus heeft de student:
  • kennis van de wetten, regelgeving en beroepsnormen die voor de beroepsbeoefening van apotheker relevant zijn en kan deze toepassen op de dagelijkse praktijk;
  • inzicht in de ethische aspecten in de gezondheidszorg en de farmacie in het bijzonder;
  • de eigen farmaceutische professionaliteit verder ontwikkeld.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • de regelgeving waarmee een apotheker te maken krijgt: de geneesmiddelenwet, patiëntenrecht (WGBO, privacy-wetgeving en klachtenafhandeling), geneesmiddelenregistratie en de algemene wettelijke kaders;
  • morele dilemma’s waarmee men als zorgverlener te maken kan krijgen en deze gesignaleerd en methodisch geanalyseerd kunnen worden;
  • het bepalen van het eigen professioneel standpunt.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoor-/werkcolleges: 28 uur (aanwezigheid verplicht))
Toetsvorm Opdracht (AST), Schriftelijk tentamen (WE)
(Zie OPMERKINGEN voor de berekening van het eindcijfer.)
Vaksoort master
Coördinator dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Docent(en) drs. M.J. de Bree , Gastdocent(en) ,mr. J.A. Rendering ,drs. S. Wieringa
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Regelgeving (via Nestor)
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Farmawetgeving Compact 2014-2015 (NB: nog niet aanschaffen, wacht op aanwijzing van de docent!) Rendering JA
Klapper Communicatieve Vaardigheden, Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen
Syllabus Ethiek (via Nestor)
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen Het tentamen bestaat uit een digitale toets over het gedeelte regelgeving. Daarnaast moeten gedurende de cursus een groepsopdracht regelgeving en individuele opdrachten ethiek en farmaceutische professionaliteit gemaakt worden. Deze opdrachten moeten voldoende zijn. Het eindcijfer wordt voor 3/8 deel bepaald door de digitale toets, voor 1/8 deel door de groepsopdracht regelgeving en voor 4/8 deel door de eindopdracht ethiek.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II b -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b -