Patiëntenzorg en Communicatie

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLFM1104
Vaknaam Patiëntenzorg en Communicatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt zowel in periode Ia als in periode IIa gegeven; zie 'Rooster')
ECTS 6
Rooster Schedule generator Ia, IIa

Uitgebreide vaknaam Patiëntenzorg en Communicatie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
 • met behulp van gesprekstechnieken een zorgvraag over geneesmiddelengebruik te verhelderen, rekening houdend met de behoefte van de patiënt bij de afhandeling hiervan;
 • de uitkomsten van een dergelijk gesprek vast te leggen in een dossier;
 • op een effectieve manier te communiceren met een voorschrijver over een individuele patiënt of op populatieniveau tijdens een FTO;
 • op een planmatige manier een patiëntgericht zorgprogramma voor farmaceutische patiëntenzorg te formuleren, waarbij samenwerking met andere zorgverleners en zorginnovatie essentiële onderdelen zijn;
 • kritisch te reflecteren op het eigen handelen.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende aandachtspunten aan bod:
 • zelfstandig bestuderen van relevante hoofdstukken uit het handboek farmaceutische patiëntenzorg aan de hand van een opdracht waarbij het ideale farmaceutische consult in groepjes wordt vormgegeven en uitgeprobeerd;
 • het leren voeren van effectieve gesprekken met patiënten en (huis)artsen;
 • het oefenen van gespreksvaardigheden in verschillende settingen: eerste uitgifte, tweede uitgifte, zelfzorg, lastige situaties;
 • het voorbereiden (inclusief het bestuderen van literatuur) en uitvoeren van een F(T)TO;
 • het ontwikkelen van een zorgprogramma;
 • het geven en ontvangen van feedback en de eigen reflectie hierop.
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoor-/werkcolleges: 20 uur (aanwezigheid verplicht); werkcolleges: 24 uur (aanwezigheid verplicht); PGO: 92 uur (aanwezigheid verplicht tijdens contacturen). Zie OPMERKINGEN voor een toelichting op de opdrachten.)
Toetsvorm Mondeling tentamen (OR), Opdracht (AST), Verslag (R)
(Het eindcijfer wordt voor 55% bepaald door de gesprekstoets met een patiënt (‘mondeling tentamen’), voor 30% door het zorgprogramma en voor 15% door de FTO-opdracht. Alle onderdelen, inclusief het zelfreflectieverslag en de opdracht ‘gedragsverandering en psychologie’, moeten voldoende zijn.)
Vaksoort master
Coördinator drs. N. Boekhoudt
Docent(en) drs. Y. Benjamins ,dr. C.C.M. Schuiling-Veninga ,drs. D.J. Toering
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Handboek Academische Communicatieve vaardigheden (beschikbaar via www.rug.nl/education/other-study-opportunities/hcv/) Talencentrum RUG (i.s.m. leerstoelgroep Taalbeheersing RUG)
Standaarden voor Zelfzorg (7e druk) KNMP 9789070605001
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen De cursus kent twee opdrachten die in groepsverband uitgevoerd moeten worden, zowel tijdens als buiten de contacturen: de FTO-opdracht en het zorgprogramma. Ook is er een individuele opdracht ‘gedragsverandering en psychologie’, waarvoor de stof van het boek zelfstandig bestudeerd dient te worden. De stof wordt bekend verwacht tijdens de colleges, waarbij deze zal worden toegepast

De cursus wordt geroosterd in een blok van 10 weken, samen met de cursus Specialistische Farmacotherapie. Je kunt je niet apart intekenen voor een van beide cursussen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar diff Zorg
MSc Farmacie keuzevakken - hele jaar keuze
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a onder voorbehoud