Advanced Pharmacoeconomics

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1006
Vaknaam Advanced Pharmacoeconomics
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
Rooster Ongeroosterd keuzevak. Neem contact op met de cursuscoördinator.

Uitgebreide vaknaam Advanced Pharmacoeconomics
Leerdoelen Verdieping in de methoden voor gezondheidseconomische evaluaties, voortbordurend op de grondbeginselen van de farmaco-economie. Hierbij staat het leren begrijpen en toepassen van diverse farmaco-economische methodieken en modellen en het helder presenteren en interpreteren van de resultaten (mondeling en/of schriftelijk) centraal. Hiermee kan de cursus als voorbereiding dienen op een later master onderzoeksproject
Omschrijving Onderwijs zal worden gegeven in methodologische sessies met kleine groepen en op basis van zelfstudie. Studenten werken vervolgens individueel (of eventueel in een klein groepje) aan een methodologisch vraagstuk en worden hierbij individueel begeleid.
Uren per week
Onderwijsvorm
(Individuele onderwijsvorm (eventueel in een groepje))
Toetsvorm Verslag (R)
(Afhankelijk van het project in de vorm van een verslag of wetenschappelijk artikel)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. M.J. Postma
Docent(en) P. Pechlivanoglou, MSc. ,prof. dr. M.J. Postma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Afhankelijk van het onderwerp diverse gepubliceerde methodologische artikelen / various methodological publications
Decision Modelling for Health Economic Evaluation, Oxford University Press, 2008 Briggs A, Claxton K, Sculpher M. 9780198526629 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden Gewenst:
Pharmacoeconomics
Opmerkingen 5 ECTS (met uitbreidingsmogelijkheid tot 15 ECTS)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc BA - Health  (keuzevakken B MSc BA Health) 1 hele jaar keuze
MSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - hele jaar verplicht
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze