Farmacie, technologie, ethiek en maatschappij

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLFB1210
Vaknaam Farmacie, technologie, ethiek en maatschappij
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 4
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Farmacie, technologie, ethiek en maatschappij
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student:
  • in staat om een beargumenteerde mening te geven m.b.t. ethische aspecten van de farmaceutische praktijk;
  • in staat om onderzoek op te zetten en kritisch te beoordelen;
  • in staat om wetenschappelijke literatuur op te zoeken en kritisch te lezen;
  • bekend met de verschillende onderzoeksgebieden binnen de opleiding Farmacie.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • verschillende aspecten van onderzoeksmethodologie;
  • ethische aspecten verbonden aan (de ontwikkeling en productie van) bepaalde geneesmiddelen, zoals proefdiergebruik;
  • het signaleren en bediscussiëren van ethische problemen;
  • het opzetten en presenteren van wetenschappelijk onderzoek, o.a. in de vorm van het schrijven van een miniscriptie.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit (Scientific Integrity).
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges: 24 uur (aanwezigheid verplicht); werkcolleges + rondleidingen basiseenheden: 40 uur (aanwezigheid verplicht); Diessymposium (aanwezigheid verplicht). Tijdens FaTEM zijn op bepaalde momenten computers gereserveerd om aan de opdrachten te werken. Zie hiervoor het rooster.)
Toetsvorm Presentatie (P), Verslag (R)
(Het eindcijfer wordt als volgt berekend: de presentatie telt voor 1/3 deel mee, de miniscriptie (essay) voor 2/3 deel.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Hille
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. J. Hille ,dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Entreevoorwaarden Dit vak is een ingangseis voor de Bachelorthesis en het Bachelorproject.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Farmacie/ Pharmacy 3 semester II a verplicht