Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WLFB0801
Vaknaam Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel
Leerdoelen Aan het eind van de cursus heeft de student kennis over:
 • de fysiologie en pathofysiologie van het centraal zenuwstelsel;
 • de farmacologische werkingsmechanismen, de belangrijkste farmacokinetische aspecten en de therapeutische toepassingen van geneesmiddelen die worden toegepast bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • de anatomie van het centraal zenuwstelsel;
 • neurotransmissie;
 • geestverruimende stoffen;
 • antidepressiva;
 • antipsychotica;
 • anti-Parkinsonmiddelen;
 • anxiolytica;
 • hypnotica;
 • anti-epileptica;
 • centraal werkzame analgetica.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC)
(Hoorcolleges: 36 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE)
(Het tentamen bestaat uit open vragen (± 2 vragen) en meerkeuzevragen (± 40 vragen).)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator A.M. Dolga, PhD.
Docent(en) dr. E. Beljaars , A.M. Dolga, PhD. ,prof. dr. A.S.S. D├Âmling ,prof. dr. U.L.M. Eisel ,prof. dr. P.H. Elsinga ,prof. dr. A.J.M. Loonen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Basic and Clinical Pharmacology (12e druk) Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ 9780071764018
Collegedictaat Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel
Collegebestanden (via Nestor)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen 2 semester I a keuze
BSc Farmacie 3 semester I a verplicht
BSc LS&T: Major Medisch Farmaceutische Wetenschappen  (Minor Farmacie) 3 semester I a Zie opmerking