Researchcursus BMT

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07095
Vaknaam Researchcursus BMT
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt aangeboden in periode 2a en 2b.)
ECTS 10
Rooster Schedule generator IIa, IIb

Uitgebreide vaknaam Researchcursus BMT
Leerdoelen 1. De student kan alle stappen binnen wetenschappelijk onderzoek, van probleemstelling tot het schrijven van een artikel waarin de studie naar een oplossing voor het probleem wordt beschreven, uitleggen.
2. De student heeft kennis van wetenschapsfilosofie, alsmede van de sterke kanten en de beperkingen van de wetenschappelijke benadering.
3. een wetenschappelijk probleem analyseren, onderzoeksopzet ontwerpen, onderzoek uitvoeren, evalueren en schriftelijk weergeven.
Omschrijving Studenten (in een groepje van 2 of 3) doorlopen alle stappen van het doen van wetenschappelijk onderzoek en voeren zelf een kortdurend researchproject uit voor een PhD student van de afdeling Biomedical Engineering.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(6 u hoorcollege, 4 uur werkcollege, 70 uur literatuurstudie, 20 uur presentatie, 160 uur practicum, 20 u zelfstudie.)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Beoordeling practisch werk (50%) en verslag/atikel (30%) en presentatie (20%). Beoordeling verslag en presentatie door twee beoordelaars.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. I.S. Zuhorn
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. I.S. Zuhorn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Research Methodology in the Medical and Biological Sciences Petter Laake, Haakon Breien Benestad and Bjørn Reino Olsen 978-0-12-373874-5
Entreevoorwaarden Propedeuse behaald.
Opmerkingen Het project wordt begeleid door docenten uit het Kolff instituut.
Capaciteit van de researchcursus is 20 studenten voor periode 2a en 20 studenten voor periode 2b.

Gastdocenten: N.J.G.M. Veeger
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Biomedische Technologie) 3 semester II verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II b -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a -