Researchcursus BMT

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07095
Vaknaam Researchcursus BMT
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Researchcursus BMT
Leerdoelen 1. De student kan alle stappen binnen wetenschappelijk onderzoek, van probleemstelling tot het schrijven van een artikel waarin de studie naar een oplossing voor het probleem wordt beschreven, uitleggen.
2. De student heeft kennis van wetenschapsfilosofie, alsmede van de sterke kanten en de beperkingen van de wetenschappelijke benadering.
3. een wetenschappelijk probleem analyseren, onderzoeksopzet ontwerpen, onderzoek uitvoeren, evalueren en schriftelijk weergeven.
Omschrijving Studenten (in een groepje van 2 of 3) doorlopen alle stappen van het doen van wetenschappelijk onderzoek en voeren zelf een kortdurend researchproject uit voor een PhD student van de afdeling Biomedical Engineering.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(6 u hoorcollege, 4 uur werkcollege, 70 uur literatuurstudie, 20 uur presentatie, 160 uur practicum, 20 u zelfstudie.)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Beoordeling practisch werk (50%) en verslag/atikel (30%) en presentatie (20%). Beoordeling verslag en presentatie door twee beoordelaars.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. I.S. Zuhorn
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. I.S. Zuhorn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Research Methodology in the Medical and Biological Sciences Petter Laake, Haakon Breien Benestad and Bjørn Reino Olsen 978-0-12-373874-5
Entreevoorwaarden Propedeuse behaald.
Opmerkingen The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes may be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Het project wordt begeleid door docenten uit het Kolff instituut.
Capaciteit van de researchcursus is 30 studenten.

Gastdocenten: N.J.G.M. Veeger
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Biomedische Technologie) 3 semester I b verplicht