Imaging Techniques in Radiology 1

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07092
Vaknaam Imaging Techniques in Radiology 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Imaging Techniques in Radiology 1
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus is de student in staat om:
1) de verschillende beeldvormende technieken die gebruikt worden op een afdeling Radiologie te beschrijven,
2) de werking van elke techniek globaal te benoemen,
3) verschillen tussen de technieken uit te leggen,
4) en aan de hand van beelden de gebruikte technieken te kunnen bepalen.
Omschrijving In dit college wordt de basis van de verschillende beeldvormende technieken behandeld die worden gebruikt op een afdeling radiologie. Uit het boek “The Essential Physics of Medical Imaging” (3rd edition 2012) van Bushberg, worden de volgende onderwerpen behandeld in de vorm van hoorcolleges (hoofdstukken 3-4, 6-10): de interactie van straling met weefsel, beeldkwaliteit, röntgenproductie en röntgenbuizen, radiografie, mammografie, fluoroscopie, computer tomografie en echografie. Daarnaast wordt aan de hand van hand-outs beeldbewerking en de basis van magnetische resonantie imaging behandeld.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoorcollege 26 uur, werkcollege 14 uur, zelfstudie 100 uur)
Toetsvorm Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE)
(80% Schriftelijk meerkeuzetentamen. 20% Groepsopdracht met presentatie. Het tentamencijfer moet minstens een 5,5 zijn.)
Vaksoort bachelor
Coördinator ir. H. Dijkstra
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. M.J.W. Greuter ,dr. ir. P.M.A. van Ooijen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Essential Physics of Medical Imaging, 3rd edition
Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt Jr EM, Boone JM 978-1-4511-1810-0 ca. €  70,00
Handouts (Nestor)
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden.
Opmerkingen De vakcoördinator is Ir. H. Dijkstra

Het vak veronderstelt voorkennis uit basis wiskunde en statistiek (bv. Wiskunde voor Levenswetenschappen, Inleiding in de biomathematica en biostatistiek). Deze vakken zijn geen verplichte ingangseis.

Gastdocenten: J. Braaksma, P. Kappert
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Biomedische Technologie) 3 semester I b verplicht
BSc Physics  (Track: Biophysics and Medical Physics ) 3 semester I b verplicht
MSc Astronomy  (Optional Courses in Instrumentation and Informatics) - semester I b keuze