Ontwerpen van biomedische producten 3

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07088A
Vaknaam Ontwerpen van biomedische producten 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwerpen van biomedische producten 3
Leerdoelen Doel van het vak is om problemen systematisch aan te pakken en een product-concept te kunnen ontwerpen in een team van collega-studenten. Tweede doel van het vak is toepassen van projectmanagement om tot een efficiente en effectieve aanpak te komen. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een teamanalyse. Specifieke doelen van Ontwerpen 3 zijn het kunnen opstellen van het eisenpakket, ontwerpen van een User-interface en opstellen van een testplan om CE-goedkeuring te krijgen.

De student moet;
- het ontwerpproces kunnen doorlopen.
- de fasen en aspecten van projectmanagement toepassen.
- een goed eisenpakket kunnen opstellen,
- een goede kwaliteitscontrole kunnen toepassen,
- een testplan kunnen opstellen om CE-goedkeuring te krijgen,
- geboekte resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren
Omschrijving Ontwerpen 3 is de vervolgcursus op ontwerpen 1 en 2. Het is een training in het gestructureerd probleemoplossen, in engere zin van het oplossen van biomedisch-georiënteerde problemen, met behulp van een biomedisch product. Hiervoor wordt tijdens de cursus een methodiek onderwezen (het methodisch ontwerpproces) en toegepast op een concrete casus. De cursus eindigt met een presentatie van het ontworpen product. Er wordt gewerkt in teamverband onder begeleiding van een tutor. Tijdens deze cursus zullen naast de reguliere docenten, veel gastdocenten met relevante colleges een bijdrage leveren aan de ontwerpopdracht. In deze colleges staan quality-control, user-interface, programma van eisen en AHP-model centraal.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(hoorcollege 12 uur, 90 uur project)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Het verslag wordt beoordeeld door de tutoren. De wijze van uitvoering van het project wordt beoordeeld door de tutoren. De presentatie wordt beoordeeld door de tutoren en door 1 andere groep studenten. Het eindcijfer is het gemiddelde van de drie deelcijfers. Individueel kan het groepscijfer door de tutor worden aangepast (+2 tot -2 punten) op voorspraak, van de groep.)
Vaksoort bachelor
Coördinator C.C. Roossien, MSc.
Docent(en) C.C. Roossien, MSc. ,prof. dr. ir. G.J. Verkerke
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader provided on Nestor
Entreevoorwaarden Minimaal 100 ECTS behaald, waaronder de propedeuse afgerond.
Opmerkingen There are no mandatory entrance conditions. However, the course require prior knowledge acquired during cell biology introductory courses.

The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes may be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Capaciteit: 36 studenten (6 groepen van 6 studenten)
Het vak veronderstelt voorkennis uit ontwerpen 1,2, BSc LS&T: Major Biomedische Technologie
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Biomedische Technologie) 3 semester I a verplicht