Minorcongres (Levenswetenschappen)

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07085
Vaknaam Minorcongres (Levenswetenschappen)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Minorcongres (Levenswetenschappen)
Leerdoelen Aan het eind bezit de student de volgende vaardigheden:

1. kan wetenschappelijke artikelen kritisch lezen en de essentie benoemen.
2. kan uit informatie van wetenschappelijke artikelen een eigen, gemotiveerde conclusie formuleren
3. kan aan de hand van richtlijnen en conventies een essay schrijven gebaseerd op wetenschappelijke artikelen
4. kan peer-review toepassen op essays van collegae ten aanzien van inhoud, spelling, structuur en taalgebruik
5. kan ontvangen feedback verwerken tot een verbeterde versie van het eigen essay
6. kan een duidelijke mondelinge presentatie geven over een wetenschappelijk onderwerp.
7. kan, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, een voor leken begrijpelijk artikel schrijven
Omschrijving De student kiest een onderwerp gerelateerd aan zijn/haar minor en major en selecteert 3 wetenschappelijke (data) artikelen. De student legt deze selectie ter goedkeuring voor aan een vakdocent. Op basis van deze 3 geselecteerde en goedgekeuirde wetenschappelijke artikelen schrijft de student een essay van maximaal 1500 woorden.
Tijdens een peer-reviewprocedure beoordeelt de student essays van collegae en ontvangt feedback die de student moet verwerken. Daarnaast krijgt de student lees- en presentatie trainingen. De inhoud van het essay wordt individueel gepresenteerd tijdens het afsluitende congres en verwerkt tot een artikel als in een wetenschapsbijlage van een "kwaliteitskrant".

Aan het eind van de cursus beschikt de student over volgende vaardigheden: literatuur onderzoek uitvoeren, kritisch lezen, schrijven van een essay, schrijven van een populair wetenschappelijk artikel, peer review toepassen, feedback verwerken, presenteren van een voordracht.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Werkcollege (T)
(Totaal aantal uur hoorcollege: 6 uur, werkcollege: 18 uur, huiswerkopdrachten: 16 uur, zelfstudie: 100 uur)
Toetsvorm Opdracht (AST), Presentatie (P), Verslag (R)
(Beoordeling: 50% essay (inclusief peer-review en populair wetenschappelijk artikel), 50% presentatie, waarbij elk subonderdeel ≥ 5,5 en eindcijfer ≥ 6 dient te zijn. De huiswerkopdrachten dienen ter voorbereiding voor het college ingeleverd te worden.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L.P.W.G.M. Jacobus Mgn Van De Zande
Docent(en) dr. B. Buwalda ,drs. A.M. Engbersen , Gastdocent(en) ,drs. L.T.J. Kraan ,dr. F.L. Kramer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Op Nestor worden verschillende bronnen, inclusief de powerpoint presentaties van de hoorcolleges en de syllabus, beschikbaar gesteld.
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Het vak veronderstelt algemene voorkennis betreffende communicatie vaardigheden (lezen, schrijven en presenteren uit jaar) 1 en 2 van de bacheloropleiding Levenswetenschappen.
Aan het vak wordt deelgenomen door derdejaars studenten van de opleiding FSE Levenswetenschappen. Het vak is verplicht voor de opleidingen FSE Minor Biomedische technologie, FSE Minor Biomedische Wetenschappen en Gedrag- en Neurowetenschappen, FSE Minor Ecologie & Evolutie, FSE Minor Farmaceutische Wetenschappen en FSE Minor Moleculaire Levenswetenschappen.
Opmerkingen Het cijfer van het essay wordt bepaald door de vakdocent met inachtneming van de verwerking van de feedback.
Het cijfer voor de presentatie is een gemiddelde uit 3 cijfers van vakdocent en presentatiedocenten (2) en omvat: interactieve, communicatieve en expressieve aspecten, compositie, taalbeheersing en media- ontwerp en gebruik, inhoud en structuur. Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Alle onderdelen zijn verplicht. Niet op komen dagen betekent inhalen en kan, indien frequent, tot onvoldoende leiden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017)  (Minor Biomedische Wetenschappen en Gedrag en Neurowetenschappen) 3 semester I b verplicht
BSc Biologie of LS&T:Major Moleculaire Levenswetenschappen (cohort 2016 en 2017)  (Minor Moleculaire Levenswetenschappen) 3 semester I b verplicht
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017)  (Minor Ecologie & Evolutie) 3 semester I b verplicht
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Minor Biomedische Technologie) 3 semester I b verplicht
BSc LS&T: Major Medisch Farmaceutische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017)  (Minor Farmacie) 3 semester I b verplicht