Oncologie research

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07070
Vaknaam Oncologie research
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Oncologie research
Leerdoelen Het doel van deze cursus is om studenten inzicht te geven in de vele facetten van fundamenteel en translationeel biologisch onderzoek in de oncologie.
Aan het einde van de cursus zijn de studenten in staat om:
1. Kennis opgedaan in lectures en literatuur te analyseren en te bespreken
2. Een onderzoeksplan mee te ontwikkelen en uit te voeren
3. Specifieke moleculaire en celbiologische technieken te kiezen en toe te passen
4. Resultaten te analyseren en interpreteren en te verwerken in een labjournal
5. Het uitgevoerde onderzoek te integreren, beargumenteren en evolueren in een kernachtige presentatie en uitgebreider in een verslag.
Omschrijving De cursus bestaat uit lectures, praktisch werk, presentaties en een schriftelijk verslag. Studenten doen oncologisch onderzoek onder begeleiding van onderzoekers van de afdelingen medische oncologie, gynaecologische oncologie, hematologie, kindergeneeskunde en pathologie. Studenten worden door lectures geïntroduceerd in het kankeronderzoek uitgevoerd door de PIs, met als onderwerpen o.a. moleculaire mechanismen waarop nieuwe doelgerichte therapie aangrijpen, kankerstamcellen, epigenetica, DNA repair en metastaseren. De studenten vormen tweetallen en geven hun voorkeur aan voor een project op basis van de aangeleverde projecttitels en worden vervolgens gekoppeld aan de begeleiders. Literatuur wordt bestudeerd om de achtergrond en het kader van het project nader te formuleren. De studenten bespreken samen met de begeleiders het project, de onderzoeksvraag en het plan van aanpak. De studenten voeren het onderzoek uit in het laboratorium onder directe begeleiding en genereren resultaten. Het project en de resultaten worden mondeling gepresenteerd per tweetal, en een verslag wordt geschreven. Dit alles geschiedt in het Engels. Aanwijzingen voor het schrijven van het verslag worden gegeven tijdens een college. Eerste versies van de presentatie en het verslag worden van commentaar voorzien door de begeleiders, waarna een laatste versie wordt gemaakt.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Werkcollege 25u, practicum 165u, Hoorcollege 12u, huiswerkopdrachten 65u. Alle onderwijsvormen worden gebracht als een interactieve leeromgeving met veel onderwijsleergesprekken)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(berekening eindcijfer: verslag (40%), praktijk in laboratorium (40%), presentatie (20%))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. F.A.E. Kruyt
Docent(en) dr. S.W.M. Bruggeman ,prof. dr. S. de Jong , Gastdocent(en) ,prof. dr. F.A.E. Kruyt ,prof. dr. J.J. Schuringa ,prof. dr. M.A.T.M. van Vugt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
relevante wetenschappelijke puplicaties
Hoorcolleges
Entreevoorwaarden Verplichte voorkennis: Een voldoende voor Biologie van Kanker of Biologie van Kanker volgen in hetzelfde jaar als het doen van Oncologie Research.
Opmerkingen Lectures, tutorials, assignments en practisch werk zijn verplicht. Bij missen is toelichting/ overleg nodig met supervisors/ coordinator. Afhankelijk van het gemiste onderdeel is inhalen mogelijk. Het missen van onderdelen zonder toelichting kan consequencies hebben voor de beoordeling en succesvol afronden van project.

Locatie(s): Medische Oncologie, UMCG
Capaciteit: 12
Overige docenten: A. van den Berg, G.B.A. Wisman, M. de Bruyn, F. Foijer, W. Helfrich, E. Bremer.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017)  (Biomedische Wetenschappen) 3 semester II b bach. onderz.