Neurowetenschappen research

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07067
Vaknaam Neurowetenschappen research
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Neurowetenschappen research
Leerdoelen Aan het einde van de cursus kan de student:
1. Zelfstandig formuleren, onderzoeken, presenteren en reviewen van neurowetenschappelijke vraagstellingen
2. Kritisch analyseren van neurowetenschappelijke resultaten en formuleren verbeterde onderzoeksmethodes of –ontwerpen;
3. Toepassen van verschillende onderzoeksmethodes op de gestelde onderzoeksvragen binnen de projectgroep
Omschrijving Oriëntatie op onderzoeksplaats in de neurowetenschappen
Eindtermen kennis: Introductie: formuleren van vraagstelling op basis van literatuur en beschikbare gegevens in de onderzoeksgroep, reviewen van literatuur
Eindtermen vaardigheden en vorming: werken in het laboratorium, gebruik van onderzoeksinstrumenten en methodes etc.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(seminars + gastcolleges 20 uur; journal club, praktisch werk, zelfstudie 256 uur, werkcollege 4 uur)
Toetsvorm Opdracht (AST), Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(praktisch werk (50%) verslag (10%) en mondelinge voordrachten (2x15%), journal club presentaties (10%))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. U.L.M. Eisel
Docent(en) dr. B. Buwalda ,prof. dr. U.L.M. Eisel ,dr. R. Havekes ,prof. dr. R.A. Hut ,prof. dr. M.J.H. Kas ,prof. dr. J.D.A. Olivier ,Dr. R.G. Schoemaker ,prof. dr. E.A. van der Zee ,prof. dr. G. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Voor de specifieke projecten krijgen de studenten literatuur van de onderzoeksgroep maar leren ook zelfstandig literatuur op te zoeken.
Aanbevolen (recommended): "Neuroscience". M.F. Bear ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Vereist is een voldoende voor het vak Integratieve neurobiologie, of vergelijkbare voorkennis (dit ter beoordeling van de coördinator van het vak).

Als er een wachtlijst ontstaat, hebben studenten met de major Gedrag en Neurowetenschappen voorrang.
Opmerkingen The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes may be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Locatie(s): CvL/UMCG

Capaciteit: maximaal 40 studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017)  (Biomedische Wetenschappen) 3 semester II b bach. onderz.
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen (cohort 2016 en 2017) 3 semester II b bach. onderz.
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017)  (Ecologie & Evolutie) 3 semester II b bach. onderz.