Metabolisme & voeding

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WLB07051
Vaknaam Metabolisme & voeding
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Metabolisme & voeding
Leerdoelen Na afronding van het vak Metabolisme en voeding kan de student:

1. de verschillende basiscomponenten van voedsel, de opname mechanismes en de transport routes van de nutriënten benoemen
2. de werking van het energiemetabolisme in relatie tot de gezondheid van de mens beschrijven
3. verschillende methodes en technieken in de voedings/gezondheidswetenschap benoemen
4. uitleggen hoe voeding invloed uitoefent op het energiemetabolisme en hoe dit kan leiden tot het ontstaan van chronische ziekten
5. voedselsamenstellingen evalueren op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens
6. een wetenschappelijke publicatie samenvatten en in eigen woorden kunnen aanduiden wat de implicaties van het betreffende onderzoek is op het gebied van metabolisme en voedingsonderzoek.
Omschrijving Een goed afgesteld dieet bevordert het functioneren van het lichaam en voorkomt ziekten. Maar wat is gezonde voeding en op welke manieren heeft voeding invloed op het energie metabolisme ? Hoe kunnen verstoringen in het energie metabolisme bijdragen tot het ontstaan van chronische ziekten ? Deze vragen staan centraal in de cursus Metabolisme en Voeding. In deze cursus wordt ingegaan op de rol van voeding en het energiemetabolisme bij het ontstaan van chronische ziekten zoals diabetes en hart en vaatziekten. In de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan de structuur, functie, en het metabolisme van macronutriënten. Daarnaast zal inzicht worden verschaft in de werking en regulatie van het energiemetabolisme op cellulair, weefsel en organisme niveau. Aan de hand van wetenschappelijke artikelen zal in de werkcolleges dieper worden ingegaan op de vraag hoe bepaalde nutriënten en/of verstoringen in het energie metabolisme bijdragen tot het ontstaan van chronische ziekten. U leert het lezen en presenteren van wetenschappelijke artikelen. Daarnaast, schrijft u een redactioneel artikel (editorial) op basis van één van de artikelen behandelt in de werkcolleges.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges 12u, voedingspracticum en werkcollege 12u, werkstuk als groepsopdracht en presentatie over de inhoud van het werkstuk 44u (Verplichte onderdelen: dag 1 van de cursus, het voedingspracticum en werkcollege, discussies werkstukken, presentaties werkstukken.) Zelfstudie 69 u)
Toetsvorm Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(schriftelijk digitaal tentamen met open en gesloten vragen waarop minimaal een 5,5 behaald moet zijn. Het tentamen cijfer telt als 65% van het eindcijfer. Hierop moet minimaal een 5,5 behaald zijn. Het redactioneel artikel (Verslag) telt als 25% van het eindcijfer. De presentatie in het werkcollege telt als 10% van het eindcijfer.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.K. Kruit
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. J.W. Jonker ,dr. J.K. Kruit ,dr. U.J.F. Tietge
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inhoud hoorcolleges, artikelen, reader worden op Nestor geplaatst
Biochemistry. delen van hoofdstuk 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27. Berg, Tymoscky&Stryer
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Het vak veronderstelt wel voorkennis uit Celbiologie, Biochemie en Fysiologie en therapie van de opleiding(en) BSc Biologie en LS&T.
Het vak bereidt voor op Metabole Regulatie Research, BSc Biologie en LS&T, waar de hier behaalde leerdoelen als voorkennis gevraagd worden.
Opmerkingen Het schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen bestaat uit +/- 30 tentamen vragen opgesteld door de docenten in de cursus. Tentamen vragen zullen aan de hand van een antwoord model worden nagekeken door de desbetreffende docent (iedere docent kijkt zijn eigen vraag na).
Beoordelingsformulier voor het verslag is gebaseerd op de beoordeling en evaluatie formulier voor de Bachelor scriptie. Deze beoordelingsmatrijs is staat ook op Nestor bij de opdracht beschrijving.
Presentatie zal worden beoordeeld op de volgende punten: verhaal-technisch, presentatie-technisch, vermogen tot discussie, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Het tentamen cijfer telt als 65% van het eindcijfer. Hierop moet minimaal een 5,5 behaald zijn. Het redactioneel artikel (Verslag) telt als 25% van het eindcijfer. De presentatie in het werkcollege telt als 10% van het eindcijfer.

Locatie: UMCG; minimum 20, maximum 110 studenten
De voertaal is Nederlands op 1 werkcollege na. Het werkstuk is in het Engels

Het vak veronderstelt voorkennis uit Celbiologie, Biochemie en Fysiologie en therapie van de opleiding(en) BSc Biologie en LS&T.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze