Metabolisme & voeding

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07051
Vaknaam Metabolisme & voeding
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Metabolisme & voeding
Leerdoelen Na afronding van het vak Metabolisme en voeding kan de student:

1. de verschillende basiscomponenten van voedsel, de opname mechanismes en de transport routes van de nutriënten benoemen
2. de werking van het energiemetabolisme in relatie tot de gezondheid van de mens beschrijven
3. aanduiden hoe voeding invloed uitoefent op het energiemetabolisme en hoe dit kan leiden tot het ontstaan van chronische ziekten
4. voedselsamenstellingen evalueren op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens
5. wetenschappelijke publicaties samenvatten en in eigen woorden kunnen aanduiden wat de implicaties van de betreffende onderzoeken zijn op het gebied van metabolisme, voeding en gezondheid.
Omschrijving Een goed afgesteld dieet bevordert het functioneren van het lichaam en voorkomt ziekten. Maar wat is gezonde voeding en op welke manieren heeft voeding invloed op het energie metabolisme ? Hoe kunnen verstoringen in het energie metabolisme bijdragen tot het ontstaan van chronische ziekten ? Deze vragen staan centraal in de cursus Metabolisme en Voeding. In deze cursus wordt ingegaan op de rol van voeding en het energiemetabolisme bij het ontstaan van chronische ziekten zoals diabetes en hart en vaatziekten. In de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan de structuur, functie, en het metabolisme van macronutriënten. Daarnaast zal inzicht worden verschaft in de werking en regulatie van het energiemetabolisme op cellulair, weefsel en organisme niveau. Aan de hand van wetenschappelijke artikelen zal in de werkcolleges dieper worden ingegaan op de vraag hoe bepaalde nutriënten en/of verstoringen in het energie metabolisme bijdragen tot het ontstaan van chronische ziekten. Onder begeleiding van een expert zult u in groepsverband een literatuur onderzoek uitvoeren op het gebied van voeding en chronische ziekten. De resultaten van het literatuur onderzoek zullen mondeling en schriftelijk worden gepresenteerd in de vorm van een presentatie en een werkstuk.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges, werkcolleges, voedingspracticum, presentatie en werkstuk als groepsopdracht (Verplichte onderdelen: dag 1 van de cursus en de werkcolleges.))
Toetsvorm Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(schriftelijk tentamen (Te/mc) (waarop minimaal een 5,5 behaald moet zijn), presentatie (moet een voldoende zijn ) en een werkstuk. Berekening eindcijfer: 65 % tentamen, 35 % werkstuk.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.K. Kruit
Docent(en) dr. ir. E. Corpeleijn , Gastdocent(en) ,dr. ir. H.J.M. Harmsen ,dr. J.W. Jonker ,dr. J.K. Kruit ,dr. ir. M.H. Oosterveer ,dr. T. Plosch ,dr. U.J.F. Tietge
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inhoud hoorcolleges, artikelen, reader worden op Nestor geplaatst
Biochemistry. delen van hoofdstuk 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27. Berg, Tymoscky&Stryer
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Het vak veronderstelt wel voorkennis uit Celbiologie, Biochemie en Fysiologie en therapie van de opleiding(en) BSc Biologie en LS&T.
Het vak bereidt voor op Metabole Regulatie Research, BSc Biologie en LS&T, waar de hier behaalde leerdoelen als voorkennis gevraagd worden.
Opmerkingen Gastdocent is Prof. E. van der Beek.

Aanwezigheid bij de werkcolleges en aanwezigheid bij presentaties is verplicht voor een cijfer.

De voertaal is Nederlands (behalve als er een Engelstalige docent les geeft). Het werkstuk moet wel in het Engels geschreven worden.
Cursus capaciteit, minimum 20, maximum 125 studenten
Locatie: UMCG

- 14 uur hoorcolleges
- 9 uur werkcollege
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze