Ontwerpen van biomedische producten 2

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07034
Vaknaam Ontwerpen van biomedische producten 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwerpen van biomedische producten 2
Leerdoelen Doel van het vak is om problemen systematisch aan te pakken en een product-concept te kunnen ontwerpen in een team van collega-studenten. Tweede doel van het vak is toepassen van projectmanagement om tot een efficiente en effectieve aanpak te komen. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een teamanalyse
Specifieke doelen van Ontwerpen 2 zijn het per onderdeel selecteren van het beste materiaal en de beste fabricagemethode, projectmanagement en creativiteitstechnieken.

De student moet;
- het ontwerpproces kunnen doorlopen.
- de fasen en aspecten van projectmanagement toepassen.
- de verschillende productiemethoden en hun mogelijkheden en beperkingen kennen.
- de verschillende materialen en hun mogelijkheden en beperkingen kennen.
- materiaal- en productiekeuzes kunnen maken.
- verschillende creativiteitstechnieken kunnen toepassen.
- ideeën in technische tekeningen kunnen omzetten.
- geboekte resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren.
Omschrijving Ontwerpen 2 is de vervolgcursus op ontwerpen 1. Het is een training in het gestructureerd probleemoplossen, in engere zin van het oplossen van biomedisch-georiënteerde problemen, met behulp van biomedische productontwikkeling. Hiervoor wordt tijdens de cursus een methodiek onderwezen (het methodisch ontwerpproces) en toegepast op een concrete casus. De cursus eindigt met een presentatie van het ontworpen product. Er wordt gewerkt in teamverband onder begeleiding van een tutor. Tijdens de cursus zullen verschillende docenten en veel gastdocenten voor het probleem relevante colleges verzorgen. In deze colleges staat de materiaalkeuze, fabricagemethoden, projectmanagement en het "ontwerpen in de praktijk" centraal. Er wordt een excursie naar een bedrijf of instelling georganiseerd.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(hoorcollege 18 uur, practicum 7 uur, werkcolleges (PGO) 60u, zelfstudie 55 uur.)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(The course will be assessed as follows: • The reports of the assignment will be judged by the tutors and averaged. • The presentation will be judged by the tutors and one group of students and averaged. • The way the project is performed will be judged by the tutor. de totstandkoming van het eindcijfer: 33,3% report + 33,3 % presentation + 33,3% execution = 100% group grade = 100% individual grade (+/- team influence).)
Vaksoort bachelor
Coördinator C.C. Roossien, MSc.
Docent(en) C.C. Roossien, MSc. ,prof. dr. ir. G.J. Verkerke
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader on Nestor, powerpointsheets on Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes may be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Students work in teams. Absence will lead to incoherence. The team can influence a team members individual grade with a maximum of -2 or +2 points. On condition that the team informed the supervisor, sufficiently in advance, before the last day of the project.
Capaciteit: 36 studenten (6 groepen van 6 studenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Minor Biomedische Technologie) 3 semester I b verplicht
BSc LS&T: major Biomedical Engineering (cohort 2018 and 2019) 2 semester I b verplicht