Endocrinologie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07032
Vaknaam Endocrinologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Endocrinologie
Leerdoelen 1: De student kan de werking en de mogelijkheid tot aanpassing aan de omstandigheden van de belangrijkste endocrinologische systemen uitleggen.
2: De student kan relevante wetenschappelijk literatuur vinden over een (endocrinologisch) onderwerp.
3: de student kan zich de wetenschappelijke literatuur eigen maken.
4: de student kan schriftelijk rapporteren over een (endocrinologisch) onderwerp.
Omschrijving In de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan de verschillende endocrinologische systemen en hoe ze de fysiologie van een individu reguleren. Dit zijn o.a.
• Schildklier en bijschildklier;
• Hormonen van het maagdarmkanaal;
• Hormonen van de pancreas;
• Hormonen van de bijnier;
• Endocrinologie van de voortplanting.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan aanpassing van endocrinologische systemen aan bv stress en sport.
Humane voortplanting is een verdiepingsonderwerp. De vorming van de humane placenta en de endocrinologie van de zwangerschap zal o.a. aan de orde komen. Ook zal aandacht besteed worden aan de placentavariatie in verschillende diersoorten.
Er kunnen ook een aantal klinische colleges worden ingeroosterd, waarin artsen uit het UMCG vanuit de klinische kant naar de endocrinologie kijken.

Scriptie: De studenten gaan in tweetallen een scriptie schrijven over een endocrinologisch onderwerp dat wordt aangeboden. Ze kunnen ook zelf een endocrinologisch onderwerp inbrengen. Aan het begin van de cursus kunnen de studenten zich inschrijven voor een onderwerp. Alle scripties zullen worden gebundeld tot een online boek op een website.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM)
(hoorcollege 21 uur, scriptie schrijven 54 uur, zelfstudie 65 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(De cijfers voor de tentamen en de scriptie dienen beide >= 5.5 Het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer van het tentamen (60%) en de scriptie (40%) volgens de volgende formule: ((3*cijfer tentamen)+(2*cijfer scriptie))/5.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.M. Faas
Docent(en) prof. dr. P. de Vos ,dr. M.M. Faas , Gastdocent(en) ,prof. dr. A.J.W. Scheurink
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handouts college
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden.
Opmerkingen Gastdocenten: Dr Arts, Dr T.Plosch, Prof Dr T.P. Links, Dr. S. Smink, Prof Dr J.J. Erwich, Dr van der Werf,

Gewenst is het vak Fysiologie Mens & Dier of Humane Fysiologie

Maximum capaciteit is 100 studenten.

Aanbevolen literatuur: Endocrinology (6th Edition) by Hadley and Levine, ISBN 0-13-187606-6 .
Het boek wordt niet direct gebruikt maar kan als achtergrond of informatie dienen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc LS&T: Major Medisch Farmaceutische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze