Medische celbiologie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WLB07029
Vaknaam Medische celbiologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Medische celbiologie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student(e) beter getraind in academisch denken en heeft een betere basis van diverse processen in de celbiologie die de student(e) kan linken aan pathologie. Met het denken kan de student een idee formuleren om richting betere therapie of diagnose te werken.

Na deze cursus kan de student:
(1) Op basis van fundamentele kennis in de celbiologie mogelijk nieuwe manieren formuleren voor nieuwe leads, nieuwe diagnostiek en therapie.
(2) Een wetenschappelijk artikel evalueren en beoordelen in het formaat van een “Newsflash”.
Omschrijving De basis celbiologie wordt gekoppeld aan de medische praktijk. Achtergrond op basale processen in de cel wordt bediscussieerd naar aanleiding van ziektebeelden. Dit is inclusief de rol van cel-cel contacten en polarisatie, dynamiek en structuur/functie van membraandomeinen, eiwitvouwing, stamcellen en experimentele modellen. Ziekten (patiëntencolleges) die aan bod komen zijn o.a. longziekten, blaarvorming, MS en neurodegeneratie.

Opzet colleges:
In ieder blok staat een verschillend medisch thema centraal. Tijdens de colleges zal dit thema verder worden uitgediept en zal de klinische problematiek worden geschetst aan de hand van een patiëntencollege. Ieder blok wordt afgesloten met een responsiecollege, waar eventuele onduidelijkheden aan de orde kunnen komen en waar specifieke vragen kunnen worden gesteld.

Opzet tutorgroep:
Tutoren leiden elk een groepje van 10-12 studenten. Tutorgroepen duren 1.5 tot maximaal 3 uur. Opdracht past theoretisch binnen een weekthema en mag worden ingeleid met enige theorie door tutor. De opdracht heeft tot doel hebben om, naast een verder inzicht te geven in thema, studenten te leren omgaan met wetenschappelijke literatuur en voor te bereiden op het schrijven van een editorial oftewel 'Newsflash'. De eerste bijeenkomst is een introductie (plenair), en de afsluiting is in de vorm van een symposium (plenair).

Opzet newsflash:
In een Newsflash moet in eigen en begrijpelijke bewoordingen enthousiasmerend worden geschreven over een wetenschappelijke ontdekking, hoe deze is gedaan, wat het belang er van is, hoe bijzonder de vinding is voor de ontwikkeling van het bewuste onderzoeksveld, maar ook wat de eventuele tekortkomingen zijn en wat er in de toekomst van verwacht mag worden. Studenten krijgen in de eerste week van de cursus een thema opgedragen waarbij zij zelf een artikel moeten selecteren waarover zij hun Newsflash gaan schrijven.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Werkcollege (T)
(Totaal aantal uur hoorcollege: 33 uur, werkcollege: 16 uur, huiswerkopdrachten: 20 uur, zelfstudie: 75 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(Schriftelijk tentamen (2/3) Er zijn 5 thema’s, voor elk thema kunnen 2 punten gehaald worden. Onderdeel moet 5,5 of hoger zijn. Newsflash beoordeling (1/3) Beoordeling op inhoud, taal, structuur. Onderdeel moet 5,5 of hoger zijn.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. B.N.G. Giepmans
Docent(en) dr. W. Baron ,prof. dr. R.P. Coppes , Gastdocent(en) ,dr. B.N.G. Giepmans ,prof. dr. H.H. Kampinga ,dr. M.C. Mari ,prof. dr. F.M. Reggiori ,prof. dr. O.C.M. Sibon ,prof. dr. S.C.D. van Ijzendoorn ,dr. I.S. Zuhorn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegestof, powerpoint presentaties docenten, referenties naar boeken en wetenschappelijke literatuur wordt beschikbaar gesteld.
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Het vak veronderstelt voorkennis uit celbiologisch inleidende vakken.
Het vak wordt vaak gevolgd door/bereidt voor op Medische Celbiologie Research 3e jaars bachelor LS&T waar de hier behaalde leerdoelen als voorkennis gevraagd worden.
Opmerkingen Verdere docenten: D.J. Heersema, M.F. van Jonkman, H.H. Pas, R.J.H.M. Steenbakkers, P.F. Dijkers, S. Bergink.

Patientencolleges en tutorbijeenkomsten zijn verplicht.

Locatie: Disciplinegroep Celbiologie, Antonius Deusinglaan 1 gebouw 3215.
Capaciteit: Max 96 studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen 2 semester II b keuze
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen 2 semester II b keuze
BSc LS&T: Major Medisch Farmaceutische Wetenschappen 2 semester II b keuze
MSc Farmacie keuzevakken - semester II b keuze