Biologie van kanker

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WBLS13001
Vaknaam Biologie van kanker
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Biologie van kanker
Leerdoelen Aan het eind van de cursus zijn de studenten in staat om:
1. Modellen voor het ontstaan van kanker te beschrijven en vergelijken.
2. Moleculaire routes die een belangrijke rol spelen in verschillende type kankers te beschrijven, analyseren en evalueren en hoe deze gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van doelgerichte antikanker therapieën.
3. De regulatie van deze routes op (epi)genetisch niveau in normale en kanker cellen te beschrijven, analyseren en te evalueren.
4. De werking van klassieke en nieuwe antikanker middelen voor klinisch onderzoek te beschrijven, analyseren en te vergelijken en preklinische modellen te kiezen voor vervolg onderzoek.
5. Met behulp van databases op het internet en literatuur onderzoek te doen naar specifieke oncogenen of tumor suppressor genen en hun functie in normale en kankercellen te vergelijken, op basis waarvan therapeutische mogelijkheden geformuleerd en geïntegreerd worden in een poster en deze te presenteren aan docenten en studenten.
Omschrijving Doelstelling:
- Studenten inzicht te geven in het ontstaan van kanker, de behandeling van kanker, het fundamenteel en translationeel biologisch onderzoek in de oncologie, en hoe die kennis door in silico onderzoek is te verdiepen.

Beschrijving(Inhoud/onderwerpen):
- Ontstaan van kanker en het kankerstamcel model, de rol van oncogenen en tumor suppressorgenen, de aanwezigheid van subtypen binnen hematologische en solide tumoren, de verschillende moleculaire signaalroutes in verschillende type kankers, regulatie van de moleculaire routes op genetisch niveau (bv epigenetica, microRNA), de tumor micro-omgeving, tumor metastasering en tumor immunologie, de verschillende manieren om therapeutisch aan te grijpen op de moleculaire routes, ontwikkeling van nieuwe antikanker medicijnen, werking van chemotherapie en het klinisch onderzoek.
- Per groep (4-5 studenten) zal een oncologisch interessant gen/eiwit onderzocht worden door database onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar normale functie, rol in kanker, in welk type kanker gen een rol speelt, welke veranderingen het gen heeft ondergaan in kanker en hoe deze kennis gebruikt kan worden voor therapeutische doeleinden. Onderzoeksresultaten worden gepresenteerd door middel van een poster presentatie
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges, werkcolleges en database-gericht onderzoek)
Toetsvorm Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE)
(Tentamen over hoorcolleges. Poster en presentatie database zoekopdracht. berekening eindcijfer, tentamen 70% (niet lager dan een 5), poster en presentatie onderzoek 30% (niet lager dan een 5). Het cijfer voor de poster wordt gebaseerd op oordeel supervisor (50%), tweede docent (25%) en 3 tot 4 studenten (25%).)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. S. de Jong
Docent(en) prof. dr. S. de Jong , Gastdocent(en) ,prof. dr. F.A.E. Kruyt ,prof. dr. K. Poelstra ,prof. dr. J.J. Schuringa ,prof. dr. M.A.T.M. van Vugt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Biology of Cancer, 2nd edition (2013) (Naslagwerk) Robert A Weinberg ca. €  60,00
Molecular Biology of the Cell (naslagwerk) Alberts
Presentaties van alle docenten op Nestor
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Het vak veronderstelt voorkennis uit BSc Biologie en LS&T jaar 1: Semester Ia Biochemie, Celbiologie, Genetica en Semester 1b Fysiologie & therapie

Het vak is een keuzevak binnen de Major Biomedische Wetenschappen.
Het vak wordt vaak gevolgd door/bereidt voor op Oncologie Research (WLB07070), Bsc Biologie en LS&T, Major Biomedische Wetenschappen waar de hier behaalde leerdoelen als voorkennis gevraagd worden.
Opmerkingen Capaciteit: - 100
Studielast:
(hoeveelheid uren verdeeld over werkvormen, totaal max. 140 uur voor een 5 EC cursus).
- 20 uur colleges = 80 uur
- 2 uur werkcollege = 5 uur
- 15 uur database/internet zoekopdracht = 15 uur
- 15 uur poster maken/ presentatie geven = 15 uur
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze