Intro. to Nanomed. and Drug Targeting

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WBFA060-05
Vaknaam Intro. to Nanomed. and Drug Targeting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(2b3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introduction to Nanomedicine and Drug Targeting
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. K. Poelstra
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Farmacie  (hoofdprogramma) 3 semester II b keuzegroep D