Oriëntatie op Onderwijs in de Bètawetenschappen

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WBEC002-05
Vaknaam Oriëntatie op Onderwijs in de Bètawetenschappen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Oriëntatie op Onderwijs in de Bètawetenschappen
Leerdoelen 1. Je kunt de taken van een leraar in een bètavak beschrijven.
2. Je kunt de organisatie waarin een leraar werkt beschrijven.
3. Je kunt over een onderwerp uit je vakdiscipline een les of presentatie ontwerpen en geven, deze evalueren en verbeteren.
4. Je kent basisprincipes van onderwijs en kan deze toepassen in lessituaties.
Omschrijving Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het beroep van docent in het voortgezet onderwijs.
Deze oriëntatie is zowel theoretisch als praktisch van aard. Naast het opdoen van basiskennis met betrekking tot school- en lesorganisatie worden mondelinge en schriftelijke vaardigheden getraind. Je loopt een korte stage op een school voor voorgezet onderwijs. Aan het eind van de cursus moet een beeld zijn ontstaan wat het beroep van docent inhoudt.
Uren per week
Onderwijsvorm Opdracht (ASM), Werkcollege (T)
(Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Bij afwezigheid zal een vervangende opdracht gemaakt moeten worden.)
Toetsvorm Mondeling tentamen (OR), Verslag (R)
(Weight: 50% OR, 50% R - All assignments are discussed in the report - Clear structure in the report and in the assignments - Literature is made visible - Visible and adequate use of feedback - The size of the parts is in accordance with the designation - Correct use of the Dutch language and spelling - Descriptions, analyzes and valuation are separated - Reflections respond well to own actions)
Vaksoort bachelor
Coördinator ir. J.E. van der Laan
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. G. Roorda ,drs. S. Tuenter ,ir. J.E. van der Laan
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een goede les, leren met meer effect Maurice van Werkhooven 9789046905951 €  15,00
De vijf rollen van de leraar. Martie Slooter (Uitgever: CPS Onderwijsontwikkeling en advies) 9789065086167 €  25,00
Entreevoorwaarden This course is designed for students who are not able to follow the educational minor in their third bachelor year but want to experience what education is like. In the past three years students from almost all programs have participated.
Opmerkingen Maximum 20 students.
This course was previously registered with course code WBEC19001
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Chemistry  (Core programme ) 3 semester I b keuze
BSc Mathematics: General Mathematics  ( Major track General Mathematics) 3 semester I b keuzegroep
BSc Mathematics: General Mathematics  (Electives and Minor General Mathematics) 3 semester I b keuze
BSc Mathematics: Probability and Statistics 3 semester I b keuze
BSc Natuurkunde  (Track: Nanophysics) 3 semester I b keuzegroep
BSc Natuurkunde  (Track: Biophysics and Medical Physics ) 3 semester I b keuzegroep
BSc Natuurkunde  (Track: Particle Physics) 3 semester I b keuzegroep
BSc Natuurkunde  (Track: Energy and Environmental Physics) 3 semester I b keuzegroep
BSc Sterrenkunde  (Minor Instrumentation and Informatics) 3 semester I b keuzegroep
BSc Sterrenkunde  (Minor Astronomy) 3 semester I b keuzegroep
BSc Technische Natuurkunde 3 semester I b keuzegroep
BSc Technische Wiskunde 3 semester I b keuze