Chronobiology

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2020/21
Vakcode WBBY003-05
Vaknaam Chronobiology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Chronobiology
Leerdoelen Het kunnen werken met en toepassen van theoretische inzichten en methoden van de chronobiologie.
Omschrijving Temporal organisation; analysis of behavior; history and position of the field; circadian rhythms: general characteristics; non-circa rhythms: ultradian rhythms & infradian rhythms: year, tidal, lunar; photic entrainment; non-photic entrainment; pacemaker systems; SCN: anatomy and physiology of entrainment; SCN: efferent government of behavior and physiology; molecular pacemaker mechanisms I & II; evolution and function: rhythms and memory; sleep: phenomena and function; sleep wake regulation I & II; sleep and genetics; pathology of the circadian system; chronofarmacology; photoperiodism.

Eindtermen kennis:
-1. Leren hanteren van chronobiologische terminologie
-2. Leren kritische chronobiologische vragen te stellen
-3. Leren chronobiologische publicaties kritisch te kunnen lezen

Eindtermen vaardigheden en vorming:
-1. Leren chronobiologische stof adekwaat samen te vatten en te presenteren
-2. Kunnen toepassen van chronobiologische principes in biologische en medisch-biologische wetenschap.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(zie "opmerkingen")
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE)
(practica, schriftelijke en mondelinge presentatie research proposal)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. R.A. Hut
Docent(en) prof. dr. B. Helm ,prof. dr. R.A. Hut ,dr. P. Meerlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Chronobiology, biological time keeping werkcolleges en practica Dunlap, Loros, DeCoursey (ed.) 0-87893-149-x
Entreevoorwaarden PLEASE NOTE
Biology and Life Science & Technology (old curriculum) course units are only accessible for students of those degree programmes. Students from other degree programmes who would like to participate in Biology course units are obliged to contact one of the academic advisors before registration. After this contact, students have to request admission from the Board of Examiners Biology/Life Science & Technology. Failing to follow this procedure results in immediate unenrollment without prior notification.
Opmerkingen Onderwijsvorm:
In 20 werkcolleges presenteren cursisten deelthema’s (nav syllabus), anderen stellen vragen en weer anderen doen verslag op nestor. Daarnaast researchseminars (stafleden), 6 practica (o.a. fase-response curve, fysiologische en gedragswaarnemingen, tijdreeksanalyse, literatuuranalyse en writers-editors debat)

Docenten:
De genoemde docenten geven werkcolleges. Vaste en tijdelijke wetenschappelijke medewerkers Chronobiologie (researchseminars & practica).
Capaciteit: maximaal 80 studenten.

Student workload (in hours):
lectures: -
tutorials: 33
practicals; 34
project-based learning: 11
Ovw: -

Dit vak had vorig jaar vakcode WBLS19002
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biology: major Behaviour and Neurosciences 2 semester I a keuzegroep
BSc Biology: major Integrative Biology 2 semester I a keuzegroep
BSc LS&T: major Behaviour and Neurosciences (cohort 2018 and 2019) 2 semester I a keuzegroep