General Linguistics

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WBAI022-05
Vaknaam General Linguistics
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam General Linguistics
Leerdoelen Introductie tot de verschillende onderdelen van de taalwetenschap, introductie tot de gebruikte methoden en technieken van de taalwetenschap en introductie tot het taalkundige begrippenapparaat.
Omschrijving Het gebruik van taal is een typisch menselijke cognitieve vaardigheid. In dit college zal besproken worden welke kennis noodzakelijk is voor het spreken en verstaan van taal. Deze kennis wordt bestudeerd in een aantal deelgebieden van de taalwetenschap: de fonetiek, de fonologie, de morfologie, de syntaxis, de semantiek en de pragmatiek. Deze deelgebieden zullen op een inleidend niveau behandeld worden. De manieren om natuurlijke taal
systematisch te bestuderen, zullen worden verduidelijkt aan de hand van de heersende opvattingen in de huidige linguïstiek om taalvaardigheid te zien als een regel-baseerde, symbolisch systeem. Verder zal besproken worden op welke manieren natuurlijke talen systematisch bestudeerd kunnen worden. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen diverse talen, aan de manier waarop kinderen hun moedertaal leren en aan hersenprocessen in relatie tot taal. Gedurende de cursus wordt benadrukt hoe linguïstische kennis gebruikt kan worden voor technologische taal en spraak toepassingen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE)
(50% van eindcijfer = tentamencijfer (schriftlige tentamen + meerkeuzevragen), andere 50% van het eindcijfer = het cijfer op de schriftelijke, wekelijkse opgaven)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J.K. Spenader
Docent(en) PhD. F. Tsiwah
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handouts
Entreevoorwaarden No prior knowledge is assumed.
Opmerkingen This course is an entry requirement for the courses Language and Speech Technology (WBAI007-05) and Structural Analysis of Language for Cognitive Modelling (WBAI052-05).

Artificial Intelligence (BSc) is a Fixed Quota (Numerus Fixus) programme. As a consequence, their courses (course code WBAI) are closed for students that are not registered under the AI BSc programme, unless the course is part of the mandatory curriculum of their programme. If you wish to take this course in your minor – or as part of a so-called ‘unofficial’ pre-master’s – please use the official procedure through the Board of Examiners form.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 1 semester II a verplicht
BSc Courses for Exchange Students: AI - Computing Science - Mathematics - semester II a