Cognitive Psychology

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WBAI021-05
Vaknaam Cognitive Psychology
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Cognitive Psychology
Leerdoelen Studenten moeten na de cursus begrip hebben van de methoden van onderzoek in de cognitieve psychologie en de belangrijkste onderzoeksresultaten in de cognitieve psychologie.
Omschrijving Deze cursus geeft een inleiding in de belangrijkste concepten en onderzoeksresulaten uit de cognitieve psychologie. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: perceptie en aandacht, werkgeheugen, langetermijngeheugen en kennis, intelligentie, redeneren en logisch denken, beslissingen nemen en bewustzijn.
Bij de cursus hoort ook een practicum waarbij studenten zelf deelnemer zijn aan kleine experimenten over de besproken fenomenen. Over dit experiment schrijven ze een verslag en geven ze een presentatie tijdens de werkcolleges.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Verplichte aanwezigheid.)
Toetsvorm Opdracht (AST), Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(60% van het cijfer wordt bepaald door het tentamen, de rest door het verslag (15%), de presentatie (15%), en de huiswerkopdrachten van de werkcolleges (10%))
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. F. Cnossen
Docent(en) dr. F. Cnossen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cognition: Exploring the Science of the Mind. Edition 7 (Edition 6 is fairly similar and thus accepted; Edition 5 and below are no longer accepted). D. Reisberg 978-0-393-28369-3 ca. €  60,00
Entreevoorwaarden No prior knowledge is assumed.
Opmerkingen This course is an entry requirement for the courses Cognitive Ergonomics Practical (WBAI025-05) and Cognitive Modelling Practical (WBAI020-05).

Artificial Intelligence (BSc) is a Fixed Quota (Numerus Fixus) programme. As a consequence, their courses (course code WBAI) are closed for students that are not registered under the AI BSc programme, unless the course is part of the mandatory curriculum of their programme. If you wish to take this course in your minor – or as part of a so-called ‘unofficial’ pre-master’s – please use the official procedure through the Board of Examiners form.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 1 semester II a verplicht
BSc Courses for Exchange Students: AI - Computing Science - Mathematics - semester II a