Language and Speech Technology

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WBAI007-05
Vaknaam Language and Speech Technology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Language and Speech Technology
Leerdoelen Deze cursus biedt een introductie in spraakperceptie en in taalverwerking.
Omschrijving De cursus bestaat uit twee delen. Het ene deel van de cursus behandelt spraakproductie en spraakperceptie. Aandacht zal worden besteed aan de fysische eigenschappen van het spraaksignaal en de daaraan gekoppelde fysiologische eigenschappen van het spraakorgaan. De menselijke spraakperceptie wordt behandeld vanaf de bouw en werking van het oor tot en met de signaalverwerking in het centraal zenuwstelsel. Verder zal een korte inleiding worden gegeven in automatische spraakperceptie.
In het tweede deel van de cursus worden methoden en toepassingen in taaltechnologie behandeld. Onderwerpen zoals corpuslinguïstiek, tagging, automatische ontleding, machinale vertaling en vraag-antwoord systemen en de bijhorende methoden worden besproken.
De cursus heeft een aantal practica waar studenten de besproken technieken kunnen uitproberen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(This course has six practical assignments, spread over 7 practical sessions.)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Schriftelijk tentamen (WE)
(If the exam is on campus, then the grade is calculated as follows. 60% of the final grade will be determined by the Written Examination. 40% of the final grade will be determined by 6 individually submitted practical assignments; 5 of these 6 assignments will count towards the final grade (8%). The resit is only for the Written Examination.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.C. van Rij-Tange
Docent(en) F. Tsiwah, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader with selected articles
Entreevoorwaarden Mandatory: General Linguistics (WBAI022-05), Calculus (WBAI048-05).

If the mandatory requirements are not met, only the Board of Examiners of the AI BSc may grant an exemption. Exchange students are assumed to have gone through this through their Learning Agreement; pre-master's students through the Board of Admissions - other external students are judged case-by-case.
Opmerkingen This course is an entry requirement for the Language Technology Practical course.

Artificial Intelligence (BSc) is a Fixed Quota (Numerus Fixus) programme. As a consequence, their courses (course code WBAI) are closed for students that are not registered under the AI BSc programme, unless the course is part of the mandatory curriculum of their programme. If you wish to take this course in your minor – or as part of a so-called ‘unofficial’ pre-master’s – please use the official procedure through the Board of Examiners form.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 2 semester I a verplicht
BSc Courses for Exchange Students: AI - Computing Science - Mathematics - semester I a
Pre-master/Fast-track for MSc AI - CCS – CS - Math  (Artificial Intelligence) - semester I a -