Vakdidactiek 2 economie-M&O

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2017/18
Vakcode ULOM1405EC
Vaknaam Vakdidactiek 2 economie-M&O
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a
ECTS 5
Rooster colleges op maandag

Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 2 economie-M&O
Leerdoelen 1. Je hebt kennis van vakdidactische en algemeen didactische uitgangspunten voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het onderwijs binnen verschillende domeinen van je vak en je kunt deze toepassen;
2. Je kunt leerprocessen binnen verschillende domeinen analyseren en structureren;
3. Je kunt niveauverschillen tussen leerlingen herkennen en benoemen;
4. Je kunt lessen voor de belangrijkste domeinen van het schoolvak ontwerpen en verantwoorden;
5. Je kunt voor het schoolvak relevante toetsingsvormen en beoordelingsmodellen ontwerpen en verantwoorden.
Omschrijving De colleges en opdrachten staan in het teken van het ontwerpen en theoretisch verantwoorden van onderwijs binnen verschillende domeinen van het schoolvak. Dit onderdeel bouwt voort op Vakdidactiek 1 en de Basiscursus Master Lerarenopleiding. Je leert hoe je je vakdidactische kennis kunt toepassen bij het ontwerpen van lessen(series) en toetsen. Je leert hoe leerlingen je vak leren, wat (sommige) leerlingen moeilijk vinden aan je vak en hoe je daarmee rekening kunt houden. Daarnaast stelt dit onderdeel je in staat om je vakdidactische keuzes theoretisch te onderbouwen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Workshops
(Landelijke Lio-dag)
Toetsvorm
(Toetsing vindt plaats op grond van een vakdidactisch onderbouwd onderwijsontwerp, inclusief een toets en een beoordelingsmodel)
Vaksoort Educatieve Master
Docent(en) drs. M.R.C. Eldering ,drs. L. Wouda
Entreevoorwaarden • Masterstage 1 leraar economie
• Basiscursus Lerarenopleiding
• Vakdidactiek 1
• Eventueel door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen
Opmerkingen Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Educatieve Master Economie - M&O 2 semester I b en semester II a verplicht
MSc Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 2 semester I b en semester II a verplicht