Vakdidactiek 1 economie-M&O

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2017/18
Vakcode ULOM1305EC
Vaknaam Vakdidactiek 1 economie-M&O
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Colleges op maandag

Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 1 economie-M&O
Leerdoelen 1.je kunt de belangrijkste vakdidactische uitgangspunten voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het onderwijs in jouw schoolvak herkennen en benoemen;
2.je hebt een overzicht van de belangrijkste werkvormen, methoden en leermiddelen binnen het schoolvak;
3.je kunt werkvormen, lesmethodes en/of leermiddelen analyseren en evalueren vanuit vakdidactisch perspectief;
4.je kunt voor het vak gangbare toetsingsvormen en beoordelingsmodellen analyseren en evalueren.
Omschrijving De colleges en opdrachten staan in het teken van vakdidactisch handelen en analyse, en appelleren vooral aan de eigen ervaringen op school. Vakdidactiek I is een vervolg van de basiscursus. Je leert hoe je de belangrijkste vakdidactische principes kunt toepassen in je lespraktijk en hoe je je lessen, toetsen en leermiddelen kunt analyseren en evalueren. Daartoe neem je deel aan (werk)colleges met studenten van hetzelfde schoolvak of met vergelijkbare schoolvakken, bestudeer je literatuur en voer je opdrachten uit.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Workshops
Toetsvorm
(mondelinge presentatie van een vakdidactische analyse van een werkvorm, methode, module of leermiddel)
Vaksoort
Docent(en) drs. M.R.C. Eldering ,drs. L. Wouda
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Tijdschrift voor het economisch onderwijs, Periodiek van de VECON Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken
diverse facultatief (lijst op Nestor)
Map voor Educatieve Master Lerarenopleiding Economie op Nestor Louwrens Wouda
Factor D, kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek Stichting LWEO, postbus 7442 JK Amsterdam tel 020-6700272 info@soeo.nl
literatuur beschikbaar op Nestor
Effectief Leren. Basisboek. Groningen, Noordhoff Uitgevers B.V., 4e druk Hoofdstukken 3, 4 en 5 (Deel 2) Ebbens, S. en Ettekoven, S. 4e druk 9789001873127
Entreevoorwaarden • Masterstage 1 leraar economie
• Basiscursus Lerarenopleiding
• Eventueel door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen

Deze entreevoorwaarde geldt niet voor Master LVHO.
Opmerkingen Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Educatieve Master Economie - M&O 2 semester I a verplicht
MSc Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 2 semester I a verplicht