Odontogene ontsteking en acute pijn

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2019/20
Vakcode TK2.3OPP
Vaknaam Odontogene ontsteking en acute pijn
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 6

Uitgebreide vaknaam Odontogene ontsteking en acute pijn
Leerdoelen
Omschrijving In deze onderwijseenheid staat de endodontologie centraal. In het algemeen kan de endodontologie worden beschreven als dat onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de bouw en functie van het endodontium. Ook bestudeert de endodontologie de epidemiologie, pathologie, preventie en behandeling van de aandoeningen van het endodontium en de daarmee verband houdende aandoeningen van de weefsels die het gebitselement omgeven. In de eerste cyclus worden pulpitis en pulpanecrose besproken en de etiologische factoren. Uiteraard wordt hier ook de anatomie/histologie van de pulpa behandeld. Aangezien pulpitis gepaard kan gaan met intense pijn zal de neurofysiologie van pijn aan de orde komen. Ook is er aandacht voor de geneesmiddelen in de tandheelkunde en met name de analgetica inclusief de farmacologie. In de tweede cyclus wordt de uitbreiding van de pulpitis naar de weke delen besproken, de zogenaamde odontogene ontsteking en. Ontstekingen in het orofaciale gebied betreffen meestal menginfecties van de lichaamseigen orale flora.

Het tentamen Odontogene ontsteking en acute pijn bestaat uit de volgende onderdelen:
- schriftelijke deeltoets Odontogene ontsteking en acute pijn 1
- schriftelijke deeltoets Odontogene ontsteking en acute pijn 2
- voldoen aan aanwezigheidsverplichtingen bij tutorgroepen en bij practica Odontogene ontsteking en acute pijn omschreven in leidraad en/of semesterboek waarvoor een aanwezigheidsverplichting geldt
Uren per week 21
Onderwijsvorm Colleges (patiĆ«nt-, thema-, magistraal, en responsie-colleges), practicum, tutorgroepbijeenkomsten
Toetsvorm aanwezigheidsverplichting, schriftelijk tentamen
(zie omschrijving)
Vaksoort Bachelor
Docent(en) dr. C.G. van Hoogmoed
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Tandheelkunde 2 semester II a verplicht