Research Methods

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THMRMSE5
Vaknaam Research Methods
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Research Methods in Heritage and Historical Studies
Leerdoelen Students will be able to:
• Conduct research in critical heritage and historical studies.
• Address heritage from different disciplinary and regional perspectives.
• Critically identify and evaluate method or approach used in scholarly literature in critical heritage and historical studies
Omschrijving The module will provide students with methods and skills, both theoretical and practical, to address heritage from a multidisciplinary perspective. Different clinics will be devoted to advance historic methods, theories of aesthetics, studies in material culture, digital humanities, discourse analysis and interview techniques; clinics will be led by different lecturers, experts who will speak on the base of their experiences as researchers, and of the challenges they met in the research process. This course aims to guide students as they prepare for their individual projects in the second semester (i.e. the thesis and the internship).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm seminar
Toetsvorm presentatie(s), werkstuk
Vaksoort master
Coördinator Prof. Dr. C. Jedan
Docent(en) dr. M. Colominas Aparicio ,Dr. A.J.M. Irving ,Prof. Dr. C. Jedan ,Dr. E. Mucciarelli ,dr. M. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Compulsory literature will be announced in the course manual
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Research master studenten kunnen deze cursus volgen maar zullen een andere cursus code hebben:THRMRMSE5. Om deze cursus als ResMa-student te volgen, zullen zij licht gewijzigde opdrachten uitvoeren. Dit zal worden uitgelegd in de cursusgids.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Religion and Cultural Heritage 1 semester I b verplicht
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 1 semester I b keuzegroep