The Sacred Image

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THMIN-TSI
Vaknaam The Sacred Image
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam The Sacred Image
Leerdoelen Naar voltooiing van de cursus kan de student:
a.articuleren wat er op het spel staat in de visuele representatie van het goddelijke in verschillende religieuze tradities.
b.blijk geven van kennis van belangrijke stappen in het gebruik van beeldende kunst in het vroege en middeleeuwse christendom en in het jodendom
c.beschrijf verschillende functies en gebruiken van kunst in religie
d.theoretische benaderingen in specifieke gevallen toepassen, in het bijzonder met betrekking tot visualisatie van het goddelijke en de functie en gebruik van religieuze kunst.
e.lokaliseren en gebruik maken van wetenschappelijke literatuur op het gebied van religie en kunst, en verwijsen ernaar volgens de formele regels van citatie;
f.samenwerken met een onderzoeksgroep van medestudenten
g.bevindingen in mondeling, schriftelijk en digitaal formaat duidelijk comuniceren.
Omschrijving Wat maakt een kunstwerk "religieus"? Hoe werken religieuze kunst "werken"?
Deze cursus introduceert de studie van visuele kunst in religie door de lens van iconografie, functie en gebruik. U leert de verschillende en soms concurrerende beoogde functies van een breed scala aan religieuze beeldende kunst in religies en tijdsperioden te identificeren en te analyseren. Voorbeelden zijn voornamelijk afkomstig uit het jodendom en het christendom, maar er worden gespecialiseerde lezingen aangeboden in aspecten van boeddhistische en islamitische beeldende kunst.

Na een inleiding tot theoretische en methodologische kwesties die op het spel staan bij de analyse van het onderwerp, is de module georganiseerd rond de volgende thema's: de mogelijkheid om het goddelijke te visualiseren; aniconisme en iconoclasme; cultisch gebruik van afbeeldingen in verschillende culturele contexten; devotioneel gebruik van afbeeldingen; afbeeldingen en de interpretatie van heilige teksten; religieuze beelden en politieke macht; en musealisering van sacrale kunst.

Hoewel ze niet bedoeld zijn om een uitgebreide geschiedenis van religieuze kunst te bieden, noch om alle hedendaagse benaderingen van religie en kunst te introduceren, stellen deze eenheden de student in staat om gedeelde en contrasterende religieuze gebruiken van beeldende kunst op een transdisciplinaire manier te identificeren, en om deze benaderingen specifieke werken toe te passen .

Excursies zullen ons in staat stellen om zowel belangrijke werken te onderzoeken, als om het belang van ruimtelijke context (en) voor de interpretatie van de betekenis en functies van individuele werken te onderzoeken.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm field trips, lectures
Toetsvorm paper/presentation, participation
(Presentations; Written Assignment; Digital Exhibit; Final Examination)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A.J.M. Irving
Docent(en) dr. M. Colominas Aparicio , K.A. Fowler, MA. PhD. ,Dr. A.J.M. Irving
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Required and recommended readings will be available on reserve shelves in UB or available via PDF
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Art and Religion - semester I b keuzegroep
Minor Art and Religion 3 semester I b keuzegroep
Open Colleges 1 semester I b keuze