Religie en Politiek

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THMIN-RPO
Vaknaam Religie en Politiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Religie en Politiek
Leerdoelen Aan het einde van de module kunnen de studenten:
  • Diepgaande kennis aantonen van concepten die de relatie tussen religie en politiek van de oudheid tot nu onderbouwen en vormgeven, waaronder democratie, secularisme, publieke en privédomeinen, conflict, vrede.
  • Categorieën van ‘religie’ en ‘politiek’ kritisch analyseren en aangeven hoe en door wie ze worden gedefinieerd en toegepast.
  • Verschillende argumenten en perspectieven duidelijk verwoorden in filosofische, ethische, religieuze en politieke debatten door middel van rollenspellen tijdens de colleges.
  • De ontwikkeling van deze discussies in de loop van de tijd identificeren.
  • Op intelligente, genuanceerde en toegankelijke manier schrijven over het snijpunt van religie met sociale en politieke kwesties in het verleden en het heden, met behulp van verschillende media, inclusief blogposts, beleidsstukken en academische essays.
Omschrijving In deze module maken de studenten kennis met de kritische studie van religie en politiek. De module begint met een algemeen overzicht van deze concepten en neemt de studenten vervolgens mee door een historisch overzicht van de oudheid tot de moderne tijd, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van deze concepten, hun toepassing en de manier waarop ze worden begrepen in verschillende contexten, en de machtsdimensies die een rol spelen bij de manier waarop deze categorieën worden gedefinieerd en toegepast door verschillende partijen in het hele politieke spectrum. Deze discussies worden georganiseerd rond vier kernthema’s: burgerschap, individualiteit en het gevoel ergens bij te horen; de staat, democratie en secularisme; conflict en vredesopbouw; en de wereldwijde burgermaatschappij en burgeractivisme. Deze thema’s worden geanalyseerd binnen verschillende historische, culturele, politieke, religieuze en geografische contexten, met de verplichte literatuur als leidraad.
Uren per week 6
Onderwijsvorm lectures and seminars
Toetsvorm essay
(rollenspel moderne tijd + beleidsstuk van 1.000 woorden (30%), essay (3.000 woorden) over hoe de categorieën ‘religie’ en ‘politiek’ worden begrepen in verschillende historische, culturele en politieke contexten (70%).)
Vaksoort
Coördinator Dr. J. Tarusarira
Docent(en) Dr. J. Tarusarira , wordt nader bekendgemaakt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen “In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Religion and Society (alleen FEB) (vervallen) 1 semester II a keuze