Hindoeïsme en Boeddhisme

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THMIN-HB
Vaknaam Hindoeïsme en Boeddhisme
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Hindoeïsme en Boeddhisme: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
Leerdoelen
  • De student kan op hoofdlijnen de religieuze geschiedenis van India en Oost-Azië samenvatten.
  • De student is in enige mate bekend met het Europese intellectuele debat over de classificatie van religies en de Europese constructie van het zogenaamde ‘hindoeïsme’ en ‘boeddhisme’ als ‘wereldreligies’.
  • De student heeft basale kennis van de leerstellingen, de praktijk en de geschriften van het hindoeïsme en boeddhisme.
  • De student is in staat historische en hedendaagse aspecten van de religieuze en culturele diversiteit in India en Oost-Azië te bespreken.
  • De student (her)kent het academische debat over bepaalde thema’s van de collegereeks, zoals verering in het hindoeïsme, religie en gender en de culturele aanpassing en ‘domesticatie’ van religies in den vreemde.
Omschrijving De collegereeks onderzoekt de historische oorsprong en ontwikkeling van het hindoeïsme en boeddhisme. De nadruk ligt op de regionale contexten en het bespreken van de relatie tussen religie in theorie en religie in de praktijk.
Uren per week 6
Onderwijsvorm lectures and seminars
(De cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges, sessies met presentaties door studenten over verplichte literatuur, werkgroepen, het lezen en bespreken van primaire teksten, en excursies)
Toetsvorm opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. E. Mucciarelli , wordt nader bekendgemaakt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Will be announced later
Entreevoorwaarden None
Opmerkingen Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs - en Examenregeling. De student dient tenminste 80 % van de colleges aanwezig te zijn.

Belasting student (210 uur ) is als volgt verdeeld:
  • hoor/werkcolleges: 42 uur
  • voorbereidend lezen: 85 uur
  • excursie(s): 10 uur
  • voorbereiding voor schriftelijke en mondelinge opdrachten: 73 uur

“In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Exchange programme: bachelormodules 1 semester I b keuze
Minor Religie in de Moderne Wereld 3 semester I b keuzegroep
Open Colleges 1 semester I b keuze