Zinnig in gesprek

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THM-ZIG5
Vaknaam Zinnig in gesprek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zinnig in gesprek
Leerdoelen Aan het einde van deze cursus kunnen studenten:
  • Herkennen en beschrijven welke zingevingsthema’s spelen in specifieke werkgerelateerde situaties, op verschillende niveaus (micro, meso, macro) in de organisatie.
  • Reflecteren op eigen professionele (gesprekstechnische en groepsdynamische) en persoonlijke positie in relatie tot de theorie en praktijk van zingeving in de context van werk.
  • Reflecteren op bovengenoemde vaardigheden bij medestudenten en deze reflectie omzetten in adequate feedback (mondeling en schriftelijk)
Omschrijving Zinnig in gesprek gaan over zingeving in de werkcontext is geen automatisme. Het verwoorden of verbeelden van waarden of existentiële thema’s en die ook met anderen delen is op zichzelf al niet eenvoudig. De ene werkcontext, met eigen organisatiedoelen en -waarden biedt daartoe ook meer ruimte dan de ander. Ook zijn er verschillen zichtbaar tussen de diverse niveaus binnen organisaties, net zozeer als tussen personen onderling. Tegelijk speelt de ontwikkeling dat het werk voor mensen toenemend als zingevingsbron of zingevingskader functioneert, waarmee het voor werkgevers belangrijker wordt om ook daar aandacht voor te hebben.

Wat dan een ingang biedt is goed signaleren welke aan zingeving gerelateerde thema’s er spelen, en vandaaruit ook herkennen welke vragen en antwoorden meespelen op existentieel niveau – ook wel bestaansniveau genoemd. Vanuit verschillende theoretische perspectieven (filosofisch, psychologisch, gesprekstechnisch, geestelijke verzorging) en praktijken (loopbaanadvies, geestelijke verzorging, moreel beraad) wordt geoefend met het herkennen van de thema’s en daar adequaat op te reageren en te reflecteren. Literatuur specifiek rond werk en zingeving kent nog geen
eigen handboek over adequate werkvormen. Daarom putten we uit diverse andere bronnen van waaruit de vertaalslag gemaakt wordt naar de werkcontext.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm reflexief verslag
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. J.K. Muthert
Docent(en) drs. C.M.E. Bellers ,prof. dr. J.K. Muthert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Diverse artikelen
Zingevende gespreksvoering Vosselman, Marjoleine 9789024402755 ca. €  25,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Werk en Zingeving 1 semester I a verplicht