Zingeving en organisatieculturen

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THM-ZEOC5
Vaknaam Zingeving en organisatieculturen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zingeving en organisatieculturen
Leerdoelen Aan het einde van deze cursus kunnen studenten:
  • Verschillende organisatiestructuren herkennen
  • Beschrijven hoe verschillende organisatiestructuren samenhangen met zingevingsvragen
  • Organisaties adviseren over zingevingsbevorderende maatregelen in organisatiestructuren
Omschrijving ‘Zingeving’ en ‘organisatieculturen’ zijn zodanig abstracte begrippen dat theorievorming vaak onbevredigend is, terwijl iets fundamenteels als betekenisgeving juist vorm krijgt door alledaagse gedachten, handelingen en emoties. Iets vergelijkbaars geldt voor het begrip ‘organisatiecultuur’. Hoewel sociologen door de jaren heen tal van typologieën hebben ontwikkeld die proberen de grote variatie aan organisaties te categoriseren en te duiden, blijven zulke categorieën beperkt tot een referentiekader en zijn ze ontoereikend om de grote diversiteit aan organisatieculturen te vatten. Organisatieculturen komen juist – ook al hebben mensen het niet door – tot uiting in alledaagse praktijken op het werk.

Deze module laat zien dat inzicht in zingeving en organisatieculturen goed te verkrijgen is door mensen en hun alledaagse werk te observeren. Onder het motto ‘show, don’t tell’ zullen casestudies aangereikt worden die we analyseren in het licht van zingeving en organisatiecultuur. We richten ons op de vraag hoe mensen zin geven aan hun werk en hoe organisaties daar op inspelen.


In deze module onderzoeken we welke verschillende soorten organisaties er te onderscheiden zijn, hoe deze veranderen en waaraan je de verschillende organisatiestructuren kunt herkennen. Ook analyseren we hoe deze verschillende structuren samenhangen met zingevingsvragen. Tenslotte werken we toe naar organisatieadvies: Hoe kun je organisaties helpen om knelpunten rondom zingeving in hun organisatiestructuur te herkennen en te veranderen?
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm onderzoeksverslag, presentatie(s)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.O. Wiering
Docent(en) dr. J.O. Wiering ,Dr. N. Yan
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
nader bekend te maken
Entreevoorwaarden
Opmerkingen NB In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Werk en Zingeving 1 semester I b verplicht