Werkgeluk en leiderschap (Emmius)

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THM-WELA5
Vaknaam Werkgeluk en leiderschap (Emmius)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Werkgeluk en leiderschap (Emmius)
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:
  • Beschrijven hoe de relatie tussen werk en zingeving zich heeft ontwikkeld en nog ontwikkelt
  • Reflecteren op de relatie tussen zingeving en werkgeluk
  • Aangeven hoe (persoonlijk) leiderschap samenhangt met zingeving en werkgeluk
  • Methoden hanteren waarmee factoren die bijdragen aan zingeving en werkgeluk bij zichzelf en binnen een organisatie inzichtelijk kunnen worden gemaakt
Omschrijving De aard van werk verandert en daarmee ook de positie die het inneemt in ons leven. Wat doet dit met onze beweegredenen om te werken? Wat hopen mensen dat werk hun biedt? Wat maakt ons gelukkig en ongelukkig in ons werk en is dat hetzelfde als het ervaren van zingeving? Wat is de rol van (persoonlijk) leiderschap hierin?

Dit zijn de leidende vragen in deze module. We staan stil bij de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de ontwikkeling van de betekenis van werk, positieve psychologie, leiderschap en werkgeluk. We leren hoe we bij onszelf kunnen nagaan wat werk voor ons betekent en wat ons een gevoel van (on)geluk geeft in ons werk. We leren ook hoe we deze factoren kunnen identificeren in organisaties.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.O. Wiering
Docent(en) dr. J.O. Wiering , wordt nader bekendgemaakt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
nader bekend te maken
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Werk en Zingeving voor professionals (Emmius) 2 semester I verplicht