Werkgeluk en leiderschap

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THM-WEL5
Vaknaam Werkgeluk en leiderschap
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Werkgeluk en leiderschap
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:
  • Beschrijven hoe de relatie tussen werk en zingeving zich heeft ontwikkeld en nog ontwikkelt
  • Reflecteren op de relatie tussen zingeving en werkgeluk
  • Aangeven hoe (persoonlijk) leiderschap samenhangt met zingeving en werkgeluk
  • Methoden hanteren waarmee factoren die bijdragen aan zingeving en werkgeluk bij zichzelf en binnen een organisatie inzichtelijk kunnen worden gemaakt
Omschrijving In deze module bespreken we de onderwerpen ‘werkgeluk’ en ‘leiderschap’ en hun onderlinge relatie. Beide concepten zijn breed en worden in verschillende contexten op verschillende wijze gebruikt. Een belangrijk onderdeel van deze module is het in kaart brengen van deze verschillende contexten.

De module begint abstract en wordt steeds concreter, met als eindresultaat een reflectie op onze eigen ideeën en ervaringen met werkgeluk en leiderschap. We leggen een spanningsveld bloot tussen, aan de ene kant, academische constructivistische theorieën die de normen en ideologieën achter begrippen als werkgeluk en leiderschap trachten te problematiseren en, aan de andere kant, meer positivistische benaderingen waarbij we op zoek gaan naar ervaringen, interpretaties en ideeën die mensen werkgeluk en goed leiderschap brengen. Beide kanten van dit spanningsveld zijn belangrijk om werkgeluk en leiderschap te begrijpen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.O. Wiering
Docent(en) Dr. K.M.M. de Jonge ,dr. J.O. Wiering
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
online artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Werk en Zingeving 1 semester I b verplicht