Conducting Research on RHW

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THM-RMRHW
Vaknaam Conducting Research on RHW
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing
Leerdoelen Na afronding van deze module kunnen de studenten:
  • Een probleemanalyse en conceptueel raamwerk voorbereiden
  • Een onderzoeksvraag formuleren
  • De onderzoeksvraag operationaliseren in deelvragen
  • De onderzoeksvraag operationaliseren in een onderzoeksbenadering
  • Kritisch reflecteren op ethische aspecten van hun onderzoek
Omschrijving In deze module treffen de studenten voorbereidingen voor het onderzoek voor hun scriptie. Deze cursus wordt samen gegeven met de cursus 'Research Methods and skills in Heritage'.

In de eerste helft van de module maak je kennis met de onderzoekscyclus en je richt je op de deelcyclus van het onderzoeksontwerp. Je ontwerpt stap-voor-stap je eigen onderzoek, samen met de docent en mede-studenten.

In de tweede helft van de module leer je verschillende sociaal wetenschappelijke en/of geesteswetenschappelijke onderzoeksbenaderingen kennen die kunnen passen bij je onderzoeksvraag. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan ethische implicaties van je onderzoek.

Je moet deze module succesvol afsluiten om het scriptieonderzoek te mogen uitvoeren.
Uren per week 3
Onderwijsvorm lectures and seminars, opdracht(en)
Toetsvorm assignments
(ontwerp onderzoeksvoorstel (30%), definitief onderzoeksvoorstel (70%))
Vaksoort master
Coördinator dr. A. Visser-Nieraeth
Docent(en) dr. B.M.H.P. Mathijssen ,dr. A. Visser-Nieraeth
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor Research master studenten geldt een andere cursuscode:THRM-RMRHW.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Exchange programme: mastermodules 1 semester I b keuzegroep
Ma Programma Geestelijke Verzorging 1 semester I b verplicht
Ma Programma Geestelijke Verzorging - deeltijd 2 semester I b verplicht
Ma Programme Religion, Health and Wellbeing - Ethics and diversity 1 semester I b verplicht
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 1 semester I b keuzegroep