Ba Thesis Seminar Origins of Religion

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB3-TSOR
Vaknaam Ba Thesis Seminar Origins of Religion
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bachelor Thesis Seminar Origins of Religion
Leerdoelen Studenten die deze cursus succesvol hebben afgerond, kunnen:
  • een onderzoeksthema dat past bij de specialisatie identificeren, ontwikkelen en verfijnen.
  • Een onderwerp verwoorden dat relevant is voor hedendaagse wetenschappelijke debatten binnen de literatuur over het gekozen onderwerp.
  • de onderzoeksvraag en doelstellingen operationaliseren door het samenstellen van geschikte deelvragen
  • de methode passend en overtuigend rechtvaardigen als de meest geschikte en effectieve voor het onderzoek van het gekozen onderwerp
  • een onderzoeksprogramma ontwerpen om het onderwerp dat zij hebben uitgekozen, te onderzoeken
Omschrijving In dit Thesis Seminar worden de studenten begeleid bij het schrijven van een scriptievoorstel. Ze hebben een college over het kiezen van een onderwerp, een seminar in bibliotheek- en bibliografische vaardigheden, individuele bijeenkomsten met hun supervisor en colleges voor peer-review en feedback.
Na zeven weken dient de student een scriptievoorstel in, en krijgt daarop feedback van de supervisor. Wanneer een voorstel wordt goedgekeurd, kan de student beginnen met het schrijven van de scriptie.
Uren per week 2
Toetsvorm
(Toetsvorm: scriptie voorstel)
Vaksoort bachelor
Coördinator A.F. Bakker, PhD.
Docent(en) A.F. Bakker, PhD. , K.A. Fowler, MA. PhD. ,Prof. Dr. F.L. Roig Lanzillotta
Entreevoorwaarden afgerond Ba2
Opmerkingen In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Origins of Religion (TH) 3 semester II verplicht