Crucial Texts in Cultural Context

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB3-CTCC
Vaknaam Crucial Texts in Cultural Context
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Crucial Texts in Cultural Context
Leerdoelen Na succesvolle afronding van deze cursus, heeft de student:
  • een uitstekende update en uitbreiding van zijn/haar Hebreeuwse en / of Griekse taalvaardigheden die het mogelijk maakt onafhankelijke werk te verrichten voor de BA-scriptie, dat in het vierde blok voltooid wordt.
  • een gevorderd niveau verworven in de methoden die worden gebruikt voor de studie van het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Qur’an;
  • een geavanceerd niveau verworven in de methode van intertekstualiteit
  • relevante teksten van canonieke en niet-canonieke literatuur en / of bredere culturele context bestudeerd;
  • de mogelijkheid de kennis van deze teksten toe te passen op de studie van de Hebreeuwse Bijbel, de nieuwtestamentische geschriften en de Qur’an;
  • de mogelijkheid Bible Works toe te passen op de studie van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament.
Omschrijving De primaire bronnen (Hebreeuwse bijbel / Oude Testament en vroege Joodse literatuur; vroeg-christelijke teksten in de context van de Grieks-Romeinse wereld en Qur’an) worden gelezen. Er is een nadruk op het verdiepen van de kennis en toepassing van met name het Hebreeuws en het Grieks. Koranpassages en relevante vroege islamitische literatuur worden in de Engelse vertaling gelezen. Daarnaast zal de nadruk worden gelegd op de studie van intertekstualiteit. Bible Works en TLG zullen worden gebruikt voor de studie van de Hebreeuwse en Griekse teksten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm seminar
Toetsvorm
(regular preparation and translations from Hebrew and Greek throughout the course; written exam with essay questions from Old Testament, New Testament and Islam)
Vaksoort bachelor
Coördinator Prof. Dr. F.L. Roig Lanzillotta
Docent(en) A.F. Bakker, PhD. , K.A. Fowler, MA. PhD. ,Prof. Dr. F.L. Roig Lanzillotta
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Origins of Religion (TH) 3 semester II a verplicht