Het heilige beeld

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB2-TSI
Vaknaam Het heilige beeld
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Het heilige beeld
Leerdoelen Na het afronden van dit vak kan de student:
a. articuleren wat er op het spel staat in de visuele representatie van het goddelijke in verschillende religieuze tradities.
b. blijk geven van kennis van belangrijke stappen in het gebruik van beeldende kunst in het vroege en middeleeuwse christendom en in het jodendom
c. beschrijf verschillende functies en gebruiken van kunst in religie
d. theoretische benaderingen in specifieke gevallen toepassen, in het bijzonder met betrekking tot visualisatie van het goddelijke en de functie en gebruik van religieuze kunst.
e. lokaliseren en gebruik maken van wetenschappelijke literatuur op het gebied van religie en kunst, en verwijsen ernaar volgens de formele regels van citatie;
f. samenwerken met een onderzoeksgroep van medestudenten
g. bevindingen in mondeling, schriftelijk en digitaal formaat duidelijk comuniceren.
Omschrijving Wat maakt een kunstwerk "religieus"? Hoe werken religieuze kunst "werken"?

Deze cursus introduceert de studie van visuele kunst in religie door de lens van iconografie, functie en gebruik. U leert de verschillende en soms concurrerende beoogde functies van een breed scala aan religieuze beeldende kunst in religies en tijdsperioden te identificeren en te analyseren. Voorbeelden zijn voornamelijk afkomstig uit het jodendom en het christendom, maar er worden gespecialiseerde lezingen aangeboden in aspecten van boeddhistische en islamitische beeldende kunst.

Na een inleiding tot theoretische en methodologische kwesties die op het spel staan bij de analyse van het onderwerp, is de module georganiseerd rond de volgende thema's: de mogelijkheid om het goddelijke te visualiseren; aniconisme en iconoclasme; cultisch gebruik van afbeeldingen in verschillende culturele contexten; devotioneel gebruik van afbeeldingen; afbeeldingen en de interpretatie van heilige teksten; religieuze beelden en politieke macht; en musealisering van sacrale kunst.

Hoewel ze niet bedoeld zijn om een uitgebreide geschiedenis van religieuze kunst te bieden, noch om alle hedendaagse benaderingen van religie en kunst te introduceren, stellen deze eenheden de student in staat om gedeelde en contrasterende religieuze gebruiken van beeldende kunst op een transdisciplinaire manier te identificeren, en om deze benaderingen specifieke werken toe te passen .

Excursies zullen ons in staat stellen om zowel belangrijke werken te onderzoeken, als om het belang van ruimtelijke context (en) voor de interpretatie van de betekenis en functies van individuele werken te onderzoeken.
Uren per week 5
Onderwijsvorm field trips, hoorcollege, lectures, self-study
Toetsvorm paper/presentation and/or written examination
(Presentations; Written Assignments; Digital Exhibit; Final Examination)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A.J.M. Irving
Docent(en) A.M. Al-Jallad, PhD. ,dr. M. Colominas Aparicio ,Dr. A.J.M. Irving ,prof. dr. J.T.A.G.M. van Ruiten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Required and recommended readings will be available on reserve shelves in UB or by ebook/PDF
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Student workload (210 hours) is distributed as follows: lectures: 35 hours
field trips: 7 hours
reading in preparation for lectures: 70
preparation for written and oral assignments: 98 hours

Compulsory attendance in accordance with the Teaching & Examination Regulations applies to this module.

“In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie 2 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie met PTHU-traject 2 semester I b keuzegroep
Exchange programme: bachelormodules 1 semester I b keuze