Concepten en Methoden 2

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THB2-CM2
Vaknaam Concepten en Methoden 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Concepten en Methoden 2: Het onderzoeken van Religie
Leerdoelen Studenten zijn in staat om de belangrijkste benaderingen in historisch onderzoek, en de aard van kwalitatief en kwantitatief sociaal onderzoek te leren en hierop te reflecteren, evenals hoe deze het onderzoek naar godsdienst en cultuur hebben beïnvloed. Studenten:
 • kunnen primaire bronnen voor historisch onderzoek verzamelen en beoordelen.
 • kunnen deze analyseren aan de hand van historische methoden.
 • zijn in staat om een interviewformat voor semi-gestructureerde interviews te ontwikkelen.
 • leren hoe een interview te coderen en te analyseren
 • kunnen observaties doen.
 • kunnen reflecteren op de aard van participerende observatie en representatiedilemma’s.
 • zijn in staat om databases met statistieken te doorzoeken en te gebruiken.
 • zijn in staat om basisbegrippen uit de descriptieve statistiek te reproduceren en toe te passen.
 • leren en zijn in staat om de basisbegrippen van beschrijvende en inferentiële statistiek toe te passen.
 • kunnen een vragenlijst ontwikkelen.
 • kunnen kritisch reflecteren over de voordelen en beperkingen van verschillende onderzoeksmethoden.
Omschrijving Deze cursus focust op de begripsproblemen omtrent het opzetten en uitvoeren van onderzoek, en op de methodologische vaardigheden om onderzoek te kunnen doen. De belangrijkste benaderingen van dataverzameling worden uiteengezet, alsook de theorie en geschiedenis van de sociale wetenschappen. Voorbeelden uit onderzoek zullen worden gebruikt. Daarnaast oefenen de studenten met het verzamelen van data aan de hand van verschillende methoden. Deze methoden worden in andere vakken toegepast. Om uitdagingen inherent aan onderzoek concreet te maken, lezen de studenten een historische onderzoeksmonografie en schrijven ze er een essay over.

De eindopdracht is gebaseerd op de individuele opdrachten, een essay over een historische onderzoeksmonografie en een sociaalwetenschappelijke onderzoeksrapport.
Uren per week 6
Onderwijsvorm lectures and seminars, praktische oefening
Toetsvorm book review, opdracht(en)
(Historical assignments (10%); Essay on a historical monograph (30%); Social scientific research report (60%))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Martínez - Ariño
Docent(en) dr. J. Martínez - Ariño ,prof. dr. T.H. Weir
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications, 2010. Monique Hennink,Inge Hutter, and Ajay Bailey 9781412922265 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden Concepten en Methoden 1
Opmerkingen Studielast 210 uur: Lectures and seminars 42 uur, reading and studying literature (ca 710 blz.) 118 uur, small assignments and exercises 20 uur, writing research proposal 30 uur
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 2 semester I a verplicht
Exchange programme: bachelormodules 1 semester I a keuze
Open Colleges 1 semester I a verplicht