Religie en filosofie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB1-PHILR
Vaknaam Religie en filosofie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Religie en filosofie: Godsdienstwijsbegeerte en Ethiek 1
Leerdoelen ● Studenten hebben een algemeen begrip van de aard van de filosofie en de filosofische argumentatie.
● Studenten maken onderscheid tussen grote subdisciplines van de wijsbegeerte.
● Studenten kunnen gekozen fundamentele teksten uit de geschiedenis van de filosofie lezen, begrijpen en bevragen.
● Studenten verwerven een elementair inzicht in de godsdienstfilosofie als subdiscipline van de wijsbegeerte.
● Leerlingen versterken hun begrip van hoe ze goede argumenten kunnen opbouwen en van valkuilen die ze moeten vermijden.
● Studenten leren en verbeteren hun vaardigheden in het kritisch analyseren en samenvatten van academische teksten.
● Studenten verbeteren hun vaardigheden in het schrijven van een goed beargumenteerd, filosofisch essay.
Omschrijving De huidige cursus introduceert studenten in filosofie als een hulpmiddel voor het analyseren van religie. Het bestaat uit de folgende hoofdonderdelen:

1. Een elementaire inleiding tot de filosofie, gebaseerd op een aantal belangrijke discussiegebieden: epistemologie, wetenschapsfilosofie, ethiek, politiek, filosofie van de geest, continentale godsdienstfilosofie.

2. Een inleiding tot de godsdienstfilosofie, die enkele van de belangrijkste discussies op het gebied van godsdienstfilosofie van vandaag introduceert, maar dan op inleidend niveau.

3. Aan de cursus is een korte tutorial in kritisch denken gevoegd die studenten introduceert in de basisprincipes van argumentatie op academisch niveau.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm paper/presentation and/or written examination
(Short essays and a final written examination)
Vaksoort
Coördinator G. Andrejc, PhD.
Docent(en) G. Andrejc, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester II b verplicht
Exchange programme: bachelormodules 1 semester II b keuze
Open Colleges 1 semester II b keuze
Premaster GV (dlt) 1 semester II b verplicht
Premaster GV (vlt) 1 semester II b verplicht
Premaster Werk en Zingeving 1 semester II b verplicht