Jodendom

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB1-JHSP
Vaknaam Jodendom
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Jodendom: Geschiedenis, Bronnen en Praxis (inclusief academische schrijfvaardigheden)
Leerdoelen Na succesvolle afronding van de cursus kan de student:
a. in zijn of haar eigen woorden beschrijven (1) de fundamentele geschriften van het Jodendom (Hebreeuwse Bijbel; Rabbijnse literatuur) in het licht van hun historische culturele context en (2) de belangrijkste elementen van de Joodse geschiedenis, literatuur, religie en cultuur van de Perzische periode tot aan de moderne tijd;
b. de primaire bronnen contextualiseren in het licht van secundaire literatuur;
c. de veranderende plaats van Joden in de loop van de geschiedenis beschrijven;
d. de opkomst van moderne joodse denominaties in de negentiende-eeuwse context uitleggen;
e. een onafhankelijke mening ontwikkelen en schriftelijk uiten over een onderwerp dat relevant is voor het jodendom.
Omschrijving Deze module geeft een overzicht van de geschiedenis van het jodendom en een inleiding tot de literatuur van de verschillende periodes (Hebreeuwse Bijbel; Pseudepigrafen; Rabbijnse literatuur; Joodse literatuur na de Talmoed). Daarnaast krijgt men inzicht in het functioneren van het jodendom in de praktijk.

In deze module bestuderen we dit rijke onderwerp in de volgende volgorde:
(1) Wat is Jodendom?
(2) Joodse geschiedenis: een overzicht
(3) Hebreeuwse Bijbel I: Historische en culturele context
(4) Hebreeuwse Bijbel II: profetische literatuur voor en na de ballingschap
(5) Pseudepigrafen en Qumran
(6) Rabbijnse literatuur
(7) Joodse Middeleeuwen: sociale geschiedenis
(8) Joodse Middeleeuwen: literatuur
(9) Joodse festivals en rituelen
(10) Joodse mystieke traditie
(11) Joodse pluriformiteit: Verlichting en gevolgen
(12) Joodse invloeden in Ethiopië
(13) Zionisme en moderniteit
(14) Joodse kunst door de eeuwen heen

In de schrijflessen leren studenten een samenhangend academisch essay samenstellen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm essay, written examination
(schriftelijk tentamen (zes KAVV's) 30%, essay 30%, slottentamen 40%)
Vaksoort
Coördinator prof. dr. J.T.A.G.M. van Ruiten
Docent(en) J. Reinders, MA. ,dr. J.M. Tanja ,prof. dr. J.T.A.G.M. van Ruiten ,drs. W.M.A.J. Wijnhoven
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Creating Judaism: History, Tradition, Practice (New York, Columbia University Press, 2006) M.L. Satlow, 0-231-13489-4
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In noodsituaties en overmacht, zoals maatschappelijke uitsluiting, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters en de beoordeling. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, informeert je docent je zo snel mogelijk over deze wijzigingen.
Deelname aan het werkcollege schrijfvaardigheden is verplicht. Bij onvoldoende deelname volgt uitsluiting van het tentamen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 1 semester I a verplicht
Exchange programme: bachelormodules 1 semester I a keuze
Open Colleges 1 semester I a verplicht
Premaster RPAM, RCG, RHW and RCH 1 semester I a keuzegroep