Christendom

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THB1-CHSP
Vaknaam Christendom
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Christendom: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
Leerdoelen Na deze cursus kunnen studenten:
  • de dubbele ontwikkeling van het christendom als een wereld- én lokale godsdienst verklaren.
  • historische bronnen analyseren en over hun bevindingen rapporteren in woord en geschrift.
Deze doelen worden bereikt door:
  • het verkrijgen van kennis en inzicht in de geschiedenis van het christendom
  • training van vaardigheden in mondelinge presentatie, schrijven en bibliografie.
Omschrijving Deze collegereeks geeft een overzicht van de geschiedenis van het christendom van de late oudheid tot heden. De nadruk ligt hierbij op het spanningsveld tussen de wereldgodsdienst die het christendom is en het lokale karakter ervan: hoe het christendom in elke context een eigen uitwerking kreeg en hoe dit leidde tot vele 'christendommen'. In deze collegereeks komen zowel de ‘mainstream’ als gemarginaliseerde vormen van christendom aan bod. Begrippen als 'orthodox' of 'heterodox' worden ter discussie gesteld als ook de impact van alteriteiten als gender, ethniciteit of klasse. Er worden verschillende onderwijsvormen gehanteerd:
  • Hoorcollege (ongeveer 1 uur)
  • Werkcollege / bespreking van literatuur (1 uur)
  • Begeleide voorbereiding van de werkstukken(1 uur).
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm paper/presentation
(2 papers (40 % of grade each), 6 assignments (10 %) en 1 presentatie (10 %))
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. M. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional literature will be anounced.
Christianity: a Global History (London/New York: A. Lane 2000), Preface and
Ch. 1-11, 13-24, 27-30.
David Chidester 97800140257113 €  22,00
'Christianity in Western Europe from the Enlightenment'in Adrian Hastings, A World History of Christianity ( Grand Reapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1999), 458-507. Mary Heimann
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs - en Examenregeling. De student dient tenminste 80 % van de colleges aanwezig te zijn.
Chidester moet worden aangeschaft.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 1 semester II a verplicht
Exchange programme: bachelormodules 1 semester II a keuze
Open Colleges 1 semester II a keuze
Premaster RPAM, RCG, RHW and RCH 1 semester II a verplicht