Masterstage 3

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2019/20
Vakcode TEM0410
Vaknaam Masterstage 3
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Voor de masters LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) vindt de start plaats halverwege semester IIa)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage 3
Leerdoelen De student is na afloop van deze stage startbekwaam om als eerstegraads docent te functioneren. De student is in staat om onder uiteenlopende omstandigheden te zorgen voor goede communicatie, een veilig leerklimaat, ordentelijke lesorganisatie, heldere en eenduidige instructie en uitleg en een intensieve en activerende les. Hij/zij is in staat de vakinhoudelijke en bij vakdidactiek opgedane vakdidactische kennis op een juiste wijze toe te passen in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs. Hij/zij blijkt evenwichtig in de rol als docent in de klas en als lid van een team en gedraagt zich professioneel. Hij/zij blijft in de context van de onderwijspraktijk systematisch, navolgbaar en vanuit verschillende perspectieven informatie/feedback verzamelen en analyseren over de kwaliteit van de ontwikkeling als aanstaand docent. Hij/zij is in staat de eigen ontwikkeling als aanstaand docent te volgen en met gegevens te onderbouwen en daarover transparant en navolgbaar te rapporteren.
Omschrijving Masterstage 3 loop je in de regel op dezelfde school als Masterstage 2. Je bouwt voort op je ervaringen tijdens Masterstage 2 en wordt in de gelegenheid gesteld om meer te gaan experimenteren met werkvormen en door jezelf ontwikkelde leermiddelen. Je zult ontdekken dat je bepaalde voorkeuren hebt voor de wijze waarop je les geeft en je ontwikkelt een eigen stijl van lesgeven.
Je brengt de inzichten opgedaan bij de onderdelen Vakdidactiek 2 en 3 en Pedagogiek in de praktijk, terwijl je onderwijspraktijk ook onderwerp is van onderzoek.
De activiteiten die je verder verricht tijdens Masterstage 3 komen overeen met die in Masterstage 2 (zie aldaar)
Tijdens Masterstage 3 maak je de onderzoekscyclus rond je eigen professionele ontwikkeling rond. Je verricht opnieuw een meting naar de stand van zaken rond je professionele ontwikkeling (maakt daarbij opnieuw gebruik van gegevens uit een opnieuw af te nemen leerlingenquête en observaties door je vakcoach), analyseert deze (mede op grond van theoretisch inzicht) en doet verslag van de uitkomsten daarvan en van de mate waarin je je oorspronkelijke plan (zie Masterstage 2) gerealiseerd hebt.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Stage
Toetsvorm Bekwaamheidsprofiel, Stageverslag
(Beoordelingsgesprek op grond verslag professionele ontwikkeling en bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Master
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Masterstage 2 (TEM0315)
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester II verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester II verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht