Masterstage 2

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2019/20
Vakcode TEM0315
Vaknaam Masterstage 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a (semester I voor studenten in het tweede jaar van de Educatieve Master, voor LVHO semester Ib en IIa)
ECTS 15
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage 2
Leerdoelen De student kan binnen het onderwijs leerlingen van 12 tot 18 jaar na afloop van de stage in uiteenlopende omstandigheden zorgen voor een goede communicatie, veilig leerklimaat en ordentelijke lesorganisatie. Hij/zij zorgt voor heldere en eenduidige instructie in standaard situaties. Hij/zij is in staat de vakinhoudelijke en bij vakdidactiek opgedane vakdidactische kennis op een juiste wijze toe te passen in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs. Hij/zij laat zien raad te weten met de rol als docent in de klas en als lid van een team en gedraagt zich professioneel. Hij/zij kan in de context van de onderwijspraktijk systematisch, navolgbaar en vanuit verschillende perspectieven informatie/feedback verzamelen en analyseren over de kwaliteit van de ontwikkeling als aanstaand docent. Tenslotte is hij/zij na deze stage in staat de ontwikkeling als aanstaand docent te onderbouwen met gegevens en richting te geven met een concreet en toetsbaar ontwikkelplan.
Omschrijving Tijdens Masterstage 2 word je in toenemende mate verantwoordelijk voor het onderwijs aan ‘eigen’ klassen. Waar je in Masterstage 1 de basale beginselen van het leraarsberoep hebt geoefend, wordt na afloop van Masterstage 2 van je verwacht dat je die beheerst. De toenemende verantwoordelijkheid komt o.m. tot uiting in het feit dat je vakcoach slechts sporadisch aanwezig is in de klas. Je vakdidacticus bezoekt tenminste een les tijdens deze stage.
Tijdens Masterstage 2 stage verricht je tenminste de volgende activiteiten:
- In Masterstage 2 en 3 samen tenminste 120 lessen van 50 minuten (of een omgerekend equivalent daarvan) geven waarvan tenminste 60 in de bovenbouw van havo/vwo;
- 10 lessen gericht observeren;
- Deelnemen aan intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider op school of mentor op de RUG;
- Deelnemen aan sectie-, team- en rapportvergaderingen;
- Overleggen met vakcoach;
- Contact onderhouden met ouders;
- Bijhouden van je bekwaamheidsdossier;
- Het schrijven van een stageverslag
- Het voeren van een voortgangs- en eindgesprek.
Net als in Masterstage 1 verzamel je tijdens deze stage gericht informatie over de kwaliteit van wat je doet, o.a. door lessen te laten observeren (door coach en vakdidacticus), door gericht op zoek te gaan naar feedback en door naar leerlingoordelen te vragen. Die gegevens analyseer je en op grond daarvan maak je een (met theoretische inzichten onderbouwd) ontwikkelplan.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Stage
Toetsvorm Bekwaamheidsprofiel, Stageverslag
(Beoordelingsgesprek op grond van ontwikkelplan, stageverslag en bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Master
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Masterstage 1 (TEM0205)
*voor studenten van de Master Educatie en Communicatie (bètavakken)is het afronden van het Research Project verplicht om met dit vak te starten
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester I verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester I verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester I verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester I b en semester II a verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester I verplicht