Masterstage 1 Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0205
Vaknaam Masterstage 1 Lerarenopleiding
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (semester Ia voor studenten LVHO)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage 1 Lerarenopleiding
Leerdoelen De student kan na afloop van de stage binnen het onderwijs leerlingen van 12 tot 18 jaar in standaard lessituaties
• de les efficiënt organiseren
• een duidelijke en inhoudelijk correcte uitleg van de leerstof geven
• een duidelijke instructie geven
• duidelijk communiceren met leerlingen
• zorgen voor een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat
• gemaakte keuzes in de lespraktijk onderbouwen met wetenschappelijke kennis
• planmatig en navolgbaar werken aan de eigen ontwikkeling
• de rol en verantwoordelijkheid van docent aanvaarden, afspraken nakomen en initiatief nemen
• feedback over de kwaliteit van het eigen handelen verzamelen en analyseren
Omschrijving Bij Masterstage 1 loopt de student stage op een school voor voortgezet onderwijs (in de regel twee dagen per week) onder begeleiding van een vakcoach. Hij verricht observaties, interviewt leerlingen, bereidt (deel)lessen voor, geeft ze en bespreekt ze na met de vakcoach. De student verzamelt informatie en feedback over de kwaliteit van het eigen handelen (o.a. door de afname van een leerlingenquête), rapporteert daarover en beschrijft zijn ervaringen in een stageverslag. De student oriënteert zich daarmee op het leraarschap en leert hoe je in de context van de school onderzoekend kunt werken aan het sturen van je ontwikkeling. In de context van de stage voert de student daarnaast opdrachten uit in het kader van de basiscursus lerarenopleiding (TEM0105), die parallel is georganiseerd aan de stage.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Stage
Toetsvorm Bekwaamheidsprofiel
(Beoordelingsgesprek op grond van stageverslag en bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Master
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de opleiding
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)

Aanmelden? Kijk dan op onze website voor meer informatie: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/aanmelding-lerarenopleiding
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
MSc Astronomy: Quantum Universe  (Optional Courses in Theoretical and Observational Astronomy (TOA)) - semester II keuze (Edu)
MSc Astronomy: Quantum Universe  (Optional Courses in Data Science (DS)) - semester II keuze (Edu)
MSc Astronomy: Quantum Universe  (Optional Courses in Instrumentation & Informatics (I&I)) - semester II keuze (Edu)
MSc Biology: Research  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Biology: Science, Business and Policy  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Biology of Ageing  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Biology of Cancer and Immune System  (Electives ) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Biology of Food and Nutrition  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Neuroscience  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Research  (Electives) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomolecular Sciences  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Ecology and Evolution: Ecology and Conservation  (Electives/optional modules) - semester II keuze
MSc Ecology and Evolution: Evolutionary Biology  (Electives/optional modules) - semester II keuze
MSc Energy and Environmental Sciences  (Electives) 1 semester II keuze
MSc Marine Biology: Research  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Drug Toxicology & Translational Technology  (Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical Design and Engineering  (Other possible Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmacoepidemiology & Pharmacoeconomics  (Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Research  (Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives ) - semester II keuze
MSc Physics: Advanced Materials  (Keuzevakken in Education) - semester II keuze: Edu
MSc Physics: Quantum Universe  (Keuzevakken in onderwijs) - semester II keuze: Edu
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht