Basiscursus Master Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0105
Vaknaam Basiscursus Master Lerarenopleiding
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Voor de masters LVHO (Leraar voorbereidend Hoger Onderwijs) wordt de basiscursus in semester Ia aangeboden. Deze is niet toegankelijk voor studenten van de Educatieve Master)
ECTS 5
Rooster Voor de tweejarige educatieve master (afhankelijk van het schoolvak) dinsdagochtend of woensdagmiddag. Voor LVHO: 2 fulltime startweken eind augustus, daarna wekelijks op de maandag in Ia

Uitgebreide vaknaam Basiscursus Master Lerarenopleiding
Leerdoelen De student kan:
• lessen ontwerpen op basis van concrete leerdoelen en didactische keuzes in het lesontwerp verantwoorden
• in eigen woorden beschrijven wat wordt verstaan onder een veilig en stimulerend leerklimaat
• vanuit leer- en ontwikkelingspsychologisch perspectief pedagogisch en didactisch handelen analyseren
• implicaties van onderzoek voor de lespraktijk verwoorden en gemaakte keuzes onderbouwen met wetenschappelijke kennis
Omschrijving Bij dit vak doet de student basale kennis en vaardigheden op over het beroep als (vak)docent. Hij volgt daartoe (online) algemene colleges op het terrein van de pedagogiek en didactiek. Daarnaast neemt de student, onder leiding van de vakdidacticus, deel aan fysieke en/of online bijeenkomsten rond vakdidactiek. De student leert hoe een les te plannen en te evalueren, traint in het geven van deellessen, leert wat het betekent om voor een groep pubers te staan en wat hen motiveert en wat het belang is van een veilig leerklimaat. De student krijgt opdrachten mee die uitgevoerd worden in de onderwijspraktijk (Masterstage 1), leert hoe je gegevens verzamelt over die onderwijspraktijk (observaties, interviews, leerlingvragenlijsten) en hoe je die praktijk vanuit de theorie kunt analyseren. De student oriënteert zich daarmee op alles wat hem tijdens het vervolg van de opleiding te wachten staat en bouwt een realistisch beeld op van zijn geschiktheid voor dat vervolg.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges, Opdrachten, Zelfstudie
Toetsvorm Schriftelijk eindproduct
(Schriftelijke tentamenopdracht)
Vaksoort Master
Coördinator C.A.M. Griep-Hoebink
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lessen in orde, P.I. Teitler, Druk/editie: 3, ISBN: 978 90 469 05531, Uitgever: Coutinho P.I. Teitler ISBN 9789046905531
Aanvullende artikelen via Nestor
Effectief leren, S. Ebbens, Druk/editie: 4, ISBN: 9789001873127, Uitgever: Noordhoff Uitgevers
De 5e druk is ook toegestaan, zie hieronder.
S. Ebbens ISBN 9789001873127
Effectief leren, S. Ebbens, Druk/editie: 5, ISBN: 9789001896522, Uitgever: Noordhoff Uitgevers S. Ebbens ISBN 9789001896522
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de opleiding
Opmerkingen Vakcoördinator:
Carla Griep (tweejarige Educatieve Master) (c.a.m.griep-hoebink@rug.nl)
Geke Schuurman (LVHO) (G.A.Schuurman@rug.nl)

Aanmelden? Kijk dan op onze website voor meer informatie: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/aanmelding-lerarenopleiding
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester I a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester I a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester I a verplicht
MSc Astronomy: Quantum Universe  (Optional Courses in Theoretical and Observational Astronomy (TOA)) - semester II keuze (Edu)
MSc Astronomy: Quantum Universe  (Optional Courses in Data Science (DS)) - semester II keuze (Edu)
MSc Astronomy: Quantum Universe  (Optional Courses in Instrumentation & Informatics (I&I)) - semester II keuze (Edu)
MSc Biology: Research  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Biology: Science, Business and Policy  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Biology of Ageing  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Biology of Cancer and Immune System  (Electives ) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Biology of Food and Nutrition  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Neuroscience  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Research  (Electives) - semester II keuze
MSc Biomedical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives (10 ECTS)) - semester II keuze
MSc Biomolecular Sciences  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Ecology and Evolution: Ecology and Conservation  (Electives/optional modules) - semester II keuze
MSc Ecology and Evolution: Evolutionary Biology  (Electives/optional modules) - semester II keuze
MSc Energy and Environmental Sciences  (Electives) 1 semester II keuze
MSc Marine Biology: Research  (Electives/Optional modules) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Drug Toxicology & Translational Technology  (Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical Design and Engineering  (Other possible Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmacoepidemiology & Pharmacoeconomics  (Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Research  (Electives) - semester II keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives ) - semester II keuze
MSc Physics: Advanced Materials  (Keuzevakken in Education) - semester II keuze: Edu
MSc Physics: Quantum Universe  (Keuzevakken in onderwijs) - semester II keuze: Edu
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht