GZW: Medicalisering

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode SOMA902
Vaknaam GZW: Medicalisering
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle
Leerdoelen De student heeft inzicht in actuele medisch ethische vraagstukken en is in staat aan de hand van sociologische literatuur te reflecteren over medicalisering, gezondheidspolitiek, de rol van de medische professie in de samenleving en vragen rondom grenzen en doelen van de gezondheidszorg.
Omschrijving Steeds meer aspecten van zowel het maatschappelijke leven als het persoonlijke leven van individuele burgers worden beschouwd vanuit medisch perspectief en gedefiniëerd in termen van ‘ziekte’ en ‘gezondheid’. Het medisch domein dijt daarmee uit en de oordeelsbevoegdheid van medische professionals neemt toe. Binnen de medische sociologie wordt deze ontwikkeling doorgaans aangeduid met het begrip medicalisering. Gezondheidszorg kan daarmee worden beschouwd als een systeem van sociale beheersing en controle. Medicalisering gaat niet vanzelf maar gaat gepaard met voortdurende discussie en debat over uiteenlopende medisch ethische kwesties, die soms wordt aangeduid met de term gezondheidspolitiek. Tijdens de reeks (gast-)colleges zullen actuele voorbeelden van dergelijke debatten worden uitgelicht en verdiept aan de hand van sociologische en medisch-ethische literatuur. Medicalisering van het lichaam, de dood en de voortplanting zijn voorbeelden van thema’s die aan bod zullen komen. Doel van de collegereeks is studenten naar aanleiding van actuele medisch ethische vraagstukken inzicht te bieden in en aan te zetten tot reflectie over medicalisering, gezondheidspolitiek, de rol van de medische professie in de samenleving en vragen rondom grenzen en doelen van de gezondheidszorg.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(hoor- en werkcolleges, varierende werkvormen)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
(tentamen, presentatie en schrijfopdracht)
Vaksoort master
Coördinator dr. D. van Tol
Docent(en) dr. D. van Tol
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
reader
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Aanwezigheid bij de (gast)colleges is verplicht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg)) 1 semester I b verplicht