PMB: Toekomst van de Partijendemocratie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode SOMA24
Vaknaam PMB: Toekomst van de Partijendemocratie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam PMB: Toekomst van de Partijendemocratie
Leerdoelen Na de cursus kan de student:
(1) centrale concepten in het veld van politieke partijen en partijsystemen contrasteren;
(2) debatten over de rol van politieke partijen in de democratie analyseren;
(3) de toekomst van de partijendemocratie evalueren vanuit een theoretisch perspectief;
(4) kort en krachtig wetenschappelijk schrijven.
Omschrijving Partijen spelen een centrale rol in het verzekeren van een link tussen maatschappij en beleid; tussen wat kiezers belangrijk vinden en wat de overheid doet. De mate waarin politieke partijen deze rol nog steeds vervullen, wordt door academici betwijfeld: de band tussen politieke partijen en de samenleving en kiezers is verbroken; door globalisering en Europese integratie is de mate waarin politieke partijen overheidsbeleid kunnen bepalen sterk beperkt. Als antwoord op deze ontwikkeling zien we de opkomst van populistische partijen die zich sterker richten op representatie dan regeringsmacht.
In de cursus wordt er een grote eigen bijdrage van studenten gevraagd: voor drie colleges leveren studenten een paper in over het onderwerp van die week. Aan het eind van de cursus leveren studenten een slotessay in.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijke opdrachten
Vaksoort master
Coördinator dr. M. van der Wal
Docent(en) dr. M. van der Wal
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een reader met artikelen.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak is een verplichte cursus in de Master Educatie Maatschappijleer
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester I b verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Politiek , maatschappij & Beleid)) 1 semester I b verplicht