Scriptie master programma

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode SOMA08A
Vaknaam Scriptie master programma
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Scriptie master programma
Leerdoelen In de scriptie komt al het geleerde van de studie samen. Met de scriptie toont de student aan, zelfstandig een wetenschappelijke studie te kunnen uitvoeren.
Omschrijving De scriptie kan een beleidsanalyse (interventie, ontwerp of evaluatie) of een sociaal-wetenschappelijk onderzoek zijn. De scriptie kan gekoppeld worden aan de stage, maar mag daar ook los van staan. Koppeling ligt voor de hand wanneer de stageopdracht voldoende mogelijkheden biedt om tot een scriptie uit te werken. Dat is echter niet altijd het geval. Daarom is het ook mogelijk om met de scriptie aan een nieuw onderwerp te beginnen.
Het vak Onderzoeksforum bereidt voor op het schrijven van de scriptie. Het verdient aanbeveling dit vak te volgen voordat een begin gemaakt wordt met de scriptie.

Zie de studiegids of de afstudeergids voor meer informatie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm praktische oefening, zelfstudie
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator Nog niet bekend
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester II verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van de Netwerksamenleving) ) 1 semester II verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid) ) 1 semester II verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg)) 1 semester II verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Politiek , maatschappij & Beleid)) 1 semester II verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Arbeidsrelaties & Levensloop)) 1 semester II verplicht