Beleidsontwerp

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode SOMA03
Vaknaam Beleidsontwerp
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Beleidsontwerp
Leerdoelen Na dit vak kan de succesvolle student

1. Maatschappelijke problemen die men met beleid wil aanpakken beschrijven en analyseren, daarbij gebruikmakend van literatuur over hoe deze problemen geordend en geanalyseerd kunnen worden.

2. Beleidsproblemen verklaren op basis van een mechanismebenadering met inachtneming van contextfactoren, daarbij gebruikmakend van gedragstheoretische uitgangspunten en empirisch onderzoek naar gelijksoortige problemen.

3. Een overzicht maken van bestaand onderzoek naar ‘werkende elementen’ ten aanzien van de aanpak van een specifiek beleidsprobleem, op basis van een mechanismebenadering met inachtneming van contextfactoren.

4. De methode van ‘realistische evaluatie’ beschrijven en – met behulp van de drie bovengenoemde punten – op basis daarvan een beleidsontwerp schrijven voor de aanpak van een concreet beleidsprobleem.
Omschrijving Een beleidsontwerp is altijd gebaseerd op een onderliggende theorie. Dit kan een expliciete of impliciete theorie zijn, een wetenschappelijke of een huis-tuin-en-keukentheorie. Bezinning op deze theoretische aannames is wenselijk om de kwaliteit van beleid en advies te verbeteren en naderhand het beleid op zinvolle wijze te kunnen evalueren. Voor het laatste zal in dit vak aansluiting worden gezocht bij de ‘theory-based' c.q. 'realistic evaluation’. Hierin ligt de nadruk op het leren specificeren van probleemoplossende mechanismen, die geactiveerd kunnen worden binnen een bepaalde context (CMO-ketens). Om deze mechanismen te identificeren, en zo inhoudelijk beleidsadvies te kunnen geven, bespreken we inzichten uit de welvaartseconomie en de economische organisatietheorie, en sociologische grondslagen voor beleidsadvies.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Mix van hoorcollege en feedback- en vragensessies)
Toetsvorm opdracht
(Er is een deeltentamen halverwege het vak (40% van het cijfer) PLUS een eindopdracht die je in koppels maakt (60% van het cijfer))
Vaksoort master
Coördinator dr. L. Heyse
Docent(en) F. Giardini, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
1. Realistic evaluation. London: Sage, 1997 Pawson, R. & Tilley, N. 0-7619-5009-5 €  38,00
2. Delen uit het Routledge Handbook of Policy Design, 2018 (beschikbaar als e-book in de RUG bibliotheek) Howlett, M. and Mukherjee, I. (eds).
3. De overige literatuur wordt later bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden Toegang tot deze Master, via een geldende pre-master of passend bachelor diploma
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester I a verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van de Netwerksamenleving) ) 1 semester I a verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Arbeidsrelaties & Levensloop)) 1 semester I a verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid) ) 1 semester I a verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg)) 1 semester I a verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Politiek , maatschappij & Beleid)) 1 semester I a verplicht